Mesačné archívy: december 2014

Spôsobil Vám krátkodobý milisekundový alebo sekundový výpadok elektriny zastavenie výroby na hodinu alebo aj viac a finančné straty zastavením výroby narástli do veľkých výšok?

Stalo sa Vám, že krátkodobý výpadok (na milisekundy, sekundy alebo minúty) elektrického napájania Vám spôsobil zamrznutie programu riadiaceho systému a zastavenie výroby na hodinu alebo aj viac a finančné straty zastavením výroby narástli do neúnosných výšok? Opätovné naštartovanie činnosti PLC je komplikované a trvá dlho? Máme riešenie, ako zabezpečiť korektné vypínanie riadiaceho systému a teda aj rýchly opätovný štart. Pri výpadku dodávky elektrickej energie alebo pri poklese napätia pod dovolenú úroveň riadiaci systém PLC okamžite prestane pracovať. Pri obnovení dodávok elektriny sa PLC snaží naštartovať program, ale keďže si „nepamätá“ stav pred vypnutím, nevie ako a odkiaľ začať. Preto je potrebný softwerový inžinier, ktorý zvyčajne potrebuje hodinu alebo aj viac na opätovné naštartovanie funkcie PLC, ktoré môže byť komplikované manuálnym nastavovaním polôh rôznych pneumatických, hydraulických zariadení a manipulátorov. Čítajte viac

ODRUŠENÉ NAPÄTIE = O STAROSŤ MENEJ

V blízkosti elektroniky a riadiacich systémov sa často nachádzajú vysoko výkonné zariadenia a kabeláže. V takýchto prípadoch sa stáva, že elektronické obvody môžu byť ovplyvnené týmito hlavnými prívodnými prvkami, a to takým spôsobom, že signál v obvodoch je rušený. Rušené signály, najmä v priemysle, môžu viesť k chybným operáciám alebo prerušeniu prevádzky výrobnej linky.
Tieto rušenia sú spôsobené výpadkami siete, harmonickým skreslením a prechodným spínacím napätím. Dôležitý  frekvenčný rozsah leží medzi 10 kHz a 100 MHz, ale vo väčšine prípadov je to medzi 100 kHz a 10 MHz. Čítajte viac