Mesačné archívy: august 2015

Snímač hladiny Level Plus® USTD II

Level Plus® Model USTD II snímač hladiny je určený pre použitie v podzemných skladovacích zásobníkoch. Najbežnejšou aplikáciou sú zásobníky pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Model USTD II poskytuje meranie 2 úrovní hladiny a teploty v rámci jedného procesu. Akonáhle je vysielač nainštalovaný a kalibrovaný, nie je potreba pravidelnej údržby a rekalibrácie. Snímač používa pre komunikáciu DDA. Výstup DDA využíva 4-drôtovú napájaco-dátovú zbernicu RS-485. Využitie tejto dátovej zbernice eliminuje požiadavky na samostatné káblové trasy do a z každej nádrže. Sieť RS-485 je tiež výhodná pri dlhších káblových trasách pre viac zásobníkov a väčšie vzdialenosti. Snímač nájde svoje využitie napr. v ropnom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom priemysle, pri čistení odpadových vôd. Čítajte viac

Snímač hladiny Level Plus® MG

Level Plus® Model MG snímač hladiny uspokojuje požiadavky na digitálne komunikačné rozhranie, ktoré ponúka neprekonateľnú flexibilitu a spĺňa väčšinu podmienok pre využitie v mnohých aplikáciách v oblasti merania hladiny kvapalín. Model MG umožňuje meranie 3 premenných v rámci jediného merania (2 úrovne hladiny a meranie teploty). Akonáhle je vysielač nainštalovaný a kalibrovaný nie je tam žiadna potreba pre pravidelnú údržbu a rekalibráciu. Model MG je vybavený odnímateľným snímacím prvkom a môže tiež obsahovať 1, 5 alebo 12 bodov pre merania teploty v závislosti od požadovaného výstupu. Snímací prvok a elektronika môžu byť vymenené bez narušenia prevádzky, čo vám ušetrí čas aj peniaze. Výstupy snímača zahŕňajú  Modbus, FOUNDATION ™, a DDA. Modbus a DDA výstupy majú 4-drôtovú napájaco-dátovú zbernicu (EIA 485), pričom FOUNDATION ™ používa 3-drôtovú zbernicu. Využitie zbernicovej siete  eliminuje požiadavky na samostatné káblové trasy z každej nádrže a tieto tri dátové formáty tiež poskytujú priame rozhranie k väčšine typov počítačov a digitálnych komunikačných zariadení. Využiteľnosť snímača je napr. v ropnom a petrochemickom priemysle, LPG termináloch, čistenie odpadových vôd a aj v potravinárskom a farmaceutickom priemysle vďaka úprave povrchu nerezom resp. teflónom.

Čítajte viac

Snímač hladiny Level Plus® MC420

Level Plus® Model MC420 snímač hladiny uspokojuje dopyt po ekonomickom riešení analógového komunikačného rozhrania, ktoré spĺňa požiadavky pre aplikácie v nebezpečnom prostredí. Model MC420 poskytuje jednokanálový 4 až 20 mA analógový výstup pre meranie 2 úrovní hladiny v závislosti na aplikácii a vybranom plaváku. Okrem jednokanálového výstupu  4 až 20 mA model MC420 poskytuje komunikačný protokol HART® pre nastavenie a kalibráciu. Kalibrácia môže byť tiež vykonaná za použitia integrovaného jazýčkového relé a magnetu bez potreby cenovo-nákladnej  elektroniky. Akonáhle je vysielač nainštalovaný a kalibrovaný nie je potreba pravidelnej údržby a rekalibrácie. Snímač je vhodný pre aplikácie napr. v chemickom, petrochemickom, baníckom priemysle, pri čistení odpadových vôd. Čítajte viac

Snímač hladiny Level Plus® MR

Level Plus® Model MR snímač hladiny má analógový výstup, ktorý spĺňa väčšinu aplikačných požiadaviek v oblasti merania hladiny a teploty. Model MR poskytuje proces merania 3-v-1 (meranie 2 úrovní hladiny a teploty). Akonáhle je snímač inštalovaný a kalibrovaný, nie je ďalšia potreba pre plánované reinštalácie alebo rekalibrácie. Model MR je vybavený odnímateľným snímacím prvok a môže tiež zahŕňať RTD pre bodové meranie teploty. Snímací prvok a elektronika môžu byť vymenené bez narušenia prevádzky, čo šetrí Váš čas i peniaze. K dispozícii sú až dve 4 až 20 mA slučky pre analógovú indikáciu hladiny, rozhrania, a/alebo teploty. HART® komunikácia umožňuje snímaču zobrazovať všetky tri merané premenné súčasne. Nastavenie, kalibrácia, a diagnostika sú k dispozícii v ľubovoľnom bode slučky s použitím štandardného HART® ručného komunikátora. Využiteľnosť snímača je napr. v ropnom a petrochemickom priemysle, LPG termináloch, čistenie odpadových vôd a  aj v potravinárskom a farmaceutickom priemysle vďaka nerezovej alebo teflónovej úprave povrchu. Čítajte viac

Eliminácia elektrostatických výbojov pri odvíjaní hrubého technického PVC

Problém: Spoločnosť potrebovala pri výrobe hrubého technického PVC, vhodného na výrobu podlahových krytín, eliminovať vysoký elektrostatický náboj. Ten sa generoval pri odvíjaní z role, pričom pri vyššej rýchlosti odvíjania existovala hrozba vzniku požiaru aj ublíženia na zdraví zamestnancov. Výroba preto nemohla ísť na plný výkon a pre podnik vznikali dlhodobo 25 % straty. Čítajte viac

Odstránenie elektrostatického náboja pri odvíjaní PVC fólie

Problém: V spoločnosti vyrábajúcej plastové výrobky, krytiny a fólie z mäkčeného PVC potrebovali odstrániť  elektrostatický náboj, ktorý pri odvíjaní fólie z role mäkčeného plastu viedol k zlepovaniu fólie. Spôsobovalo to jej spätné navíjanie a trhanie, čím vznikali vo výrobe straty a zníženie produkcie výrobnej linky. Navyše dochádzalo k výbojom statickej elektriny do zamestnancov obsluhy.

Riešenie: Umiestnenie a montáž ionizačnej lišty nad odvíjanie fólie z role v správnom, doporučenom dosahu.

Čítajte viac

Eliminácia elektrických výbojov pri odvíjaní viacžilového kábla z bubna

Problém: Spoločnosť vyrábajúca káble potrebovala pri výrobe a následnom navíjaní viacžilového kábla s mnohovrstvovou izoláciou na bubon eliminovať akumulovanie vysokého elektrostatického náboja. Ten sa na navinutom bubne držal dlhú dobu a pri rozbaľovaní bubna dochádzalo k elektrickým výbojom a v jednom prípade to viedlo až k ľahkému zraneniu pracovníka.

Produkt:
Ionizačná lišta 3100 Jupiter od spoločnosti FRASER Anti-Static Techniques

Čítajte viac

WENGLOR WEQUBE A WEQUBE VISION KAMERY

WeQube a weQubeVision kamery pre digitálne spracovanie obrazu sú vybavené piatimi vysoko výkonnými procesormi a integrovaným čipom, ktoré umožňujú vyhodnotiť ľubovoľný počet preddefinovaných plôch v jednom kroku. Dokážu teda porovnať rôzne farby v rámci príslušných plôch. Týmto spôsobom môžete dokonca skontrolovať celé farebné sekvencie, napr. pre  správnosť poradia, bez ohľadu na orientáciu a postavenie objektu.

Stačí si vybrať weQube  a uvidíte, ako Vaše procesy významne zjednoduší.
Pre spracovanie obrazu vyberte weQubeVision.
Pre skenovanie 1D / 2D kódov vyberte weQubeDecode.
Ak by ste chceli spojiť oboje naraz, Smart Camera je tým správnym rozhodnutím. Čítajte viac

ŠIROKOSPEKTRÁLNY 6-KANÁLOVÝ SNÍMAČ WENGLOR P1XF001

Nový širokospektrálny 6-kanálový snímač P1XF001 od spoločnosti wenglor sensoric je precíznym a spoľahlivým nástrojom pre analýzu farieb v priemyselnom prostredí. Vďaka vysokej výkonnosti a extrémne presným farebným čipom dokáže detekovať, merať
a rozlíšiť medzi najjemnejšími farebnými odtieňmi pričom využíva najviac aktuálnych komunikačných  štandardov – dnešná technológia snímania farieb spĺňa požiadavky zajtrajška.
Vďaka rádiometrickej metóde merania snímač P1XF001 detekuje celé viditeľné spektrum príslušnej farby vôbec po prvýkrát, a to vysoko presne a veľmi podrobne. Táto nová metóda hodnotenia v oblasti technológie snímania farieb znamená rozhodujúcu výhodu pri dôslednom meraní hodnôt farieb, aj keď vyzerajú odlišne pri osvetlení rôznymi svetelnými zdrojmi (metamerismus). Okrem toho sa snímač P1XF001 vyznačuje vysokou presnosťou pri vysokých meracích frekvenciách až 2 kHz. Čítajte viac