Mesačné archívy: október 2015

OptoTemp snímač teploty TIF352U0089

Spoločnosť wenglor sensoric GmbH rozšírila produktové portfólio fotoelektronických snímačov o nový optický snímač teploty OptoTemp. Tento vysoko-výkonný snímač meria teplotu v rozmedzí od -25° C do 350 ° Cna báze infračerveného žiarenia. Meranie pomocou infračerveného žiarenia je rýchle a bezkontaktné pričom samotný objekt
nie je procesom merania žiadnym spôsobom ovplyvňovaný. Vďaka snímaču je možné spoľahlivo určiť teplotu najrôznejších objektov, nezávisle od výrobného materiálu a ich stavu skupenstva. Čítajte viac

OptoTemp snímač teploty TIF352U0089

Spoločnosť wenglor sensoric GmbH rozšírila produktové portfólio fotoelektronických snímačov o  nový optický snímač teploty OptoTemp. Tento  vysoko-výkonný snímač meria teplotu v rozmedzí od -25° C do 350 ° C na báze infračerveného žiarenia. Meranie pomocou infračerveného žiarenia je rýchle a bezkontaktné pričom samotný objekt
nie je procesom merania žiadnym spôsobom ovplyvňovaný. Vďaka snímaču je možné spoľahlivo určiť teplotu najrôznejších objektov, nezávisle od výrobného materiálu a ich stavu skupenstva. Čítajte viac

UniTemp snímače teploty

Snímače UniTemp od wenglor sensoric GmbH sú snímače určené na meranie teploty kvapalných alebo plynných látok. Svojou funkčnosťou výrazne uľahčujú monitorovanie teploty v procesoch. Vďaka individuálne nastaviteľným spínacím bodom UniTemp snímače nájdu využitie v celej rade rôznych aplikačných podmienok a zaujmú významným rozsahom merania od 0 ° C až do 200 ° C. Čítajte viac

Antistatické lišty řady NEOS

Řada NEOS od Fraser Anti-Static Techniques představuje nejnovější pokrok v řešení elektrostatiky. Jde o 4 výkonné 24V DC antistatické lišty, vhodné pro širokou škálu aplikací.
Lišty řady NEOS jsou schopny poskytnout cílené ionizace i v těch nejnáročnějších podmínkách, včetně měnící se geometrie, vysoké rychlosti, dlouhé vzdálenosti. Stejně tak přinášejí výjimečný výkon ve všech tradičních statických řídících aplikacích. Čítajte viac

Zamezení slepování etiket eliminací elektrostatického náboje.

Problém: Společnost vyrábějící plastové přepravky s nalisovanými etiketami potřebovala zamezit vzájemnému lepení etiket při přebírání robotem na lisování.

Řešení:
Pro odstranění elektrostatického náboje jako příčiny slepování etiket bylo navrženo instalování elektrostatické lišty. Následně již robot nabíral správně, po jedné etiketě. Čítajte viac

Vysokoteplotní indukční snímače

Společnost EGE-Elektronik Spezial Sensoren GmbH nabízí široké portfolio standardních a speciálních senzorů. Jejich produktová řada indukčních snímačů je charakteristická odolností vůči teplotám. Jednotlivé typy snímačů je možné provozovat v teplotním intervalu od -80 ° C do 250 ° C. Pro jejich spínací vzdálenost až 170 mm a materiálovou skladbu (PTFE, PP nebo PEEK) jsou snímače kromě do výroby vhodné i do potravinářském průmyslu. Snímače také splňují podmínky pro využívání ve výbušných prostředích. Čítajte viac

Vysokoteplotní kapacitní snímače

Kapacitní snímače společnosti EGE-Elektronik Spezial Sensoren GmbH představují snímače se spínací vzdáleností do 120 mm a odolností vůči teplotám a chemikáliím díky materiálům jako PTFE a PEEK. Senzory v souladu s ATEX jsou použitelné ve výbušných prostředích. Analogový senzor zjišťuje vzdálenost přítomných předmětů. Čítajte viac

Odstránenie odchýlok v procese kontroly rozmerov rotačných dielov

Problém: V spoločnosti vyrábajúcej rôzne rotačné diely  v malých sériách potrebovali zabezpečiť kontrolu vyrábaných výrobkov s presnosťou na 0,02 mm. Doteraz používaný lineárny odporový systém odmeriavania vykazoval vysokú nepresnosť. Táto situácia v spoločnosti spôsobovala nepresnosti a odchýlky pri kontrole vyrábaných výrobkov a existovala možnosť distribúcie nevyhovujúcich výrobkov k zákazníkovi, ktorá by viedla k nespokojnosti, reklamáciám, sankciám a v neposlednom rade strate zákazníka.

Riešenie:
Lineárny snímač polohy bol umiestnený na odmeriavaciu stolicu a k snímaču sa použil U magnet, upevnený na posuvný odmeriavací komponent.

Čítajte viac

Eliminácia nepresností a poškodení systémov merania prepadu koksu na testovacej peci

Problém: V prevádzke na testovanie dovezenej suroviny prostredníctvom laboratórnych pecí merajú  prepadávanie koksu na jednej z pecí. Podmienky merania sťažuje teplota, ktorá v priestore umiestnenia odporového pravítka dosahuje 100oC sálavého tepla. V dôsledku vysokej teploty a zlých podmienok boli výsledky meraní z odporového pravítka nepresné, skresľujúce a dochádzalo k poškodeniu a vynúteným obmenám odporového pravítka.

Riešenie:
Výmena odporového pravítka za lineárny magnetostrikčný  snímač polohy na testovacej peci v mieste prepadu koksu. Prenos analógovej hodnoty reprezentujúcej lineárny pohyb do grafického zapisovača. Čítajte viac