Mesačné archívy: január 2016

Odstranění pilin z povrchu profilů při výrobě plastových okenních rámů

Problém: Ve společnosti, vyrábějící plastové duté profily pro výrobu okenních rámů, bylo potřebné při řezání a posuvu profilu na výrobní lince eliminovat generovaný vysoký elektrostatický náboj. Ten způsoboval lepení pilin na povrch plastového profilu, které při následném lepení dekorační fólie vytvářeli hrboly a výdutě. Z kvalitativního a estetického hlediska musely být tyto odchylky odstraněny, čímž vznikal nadbytečný odpad materiálu a časté zastavení výrobních linek. Výrobě tím vznikaly téměř 25% ztráty. Čítajte viac

Odstránenie pilín z povrchu profilov pri výrobe plastových okenných rámov

Problém: V spoločnosti vyrábajúcej plastové duté profily pre výrobu okenných rámov potrebovali pri rezaní a posuve profilu na výrobnej linke eliminovať generovaný vysoký elektrostatický náboj. Ten zapríčiňoval lepenie pilín na povrchu plastového profilu, ktoré pri následnom lepení dekoračnej fólie vytvárali hrboly a výdute. Z kvalitatívneho a estetického hľadiska museli byť tieto odchýlky odstránené, čím vznikal nadbytočný odpad materiálu a časté zastavenia výrobných liniek. Výrobe tým vznikali takmer 25 % straty. Čítajte viac

Eco-Rail napájacie zdroje

Napájacie zdroje série Eco-Rail môžu byť montované na DIN lištu. Dve montážne metódy dovoľujú montáž na zadnú alebo na bočnú stranu zdroja v závislosti od voľného priestoru. Napájacie zdroje zo série Eco-Rail majú UL schválenia a preto sú vhodné pre celosvetové použitie. Eco-Rail jednotky sú k dispozícii v modeloch od 1,3 A do 10 A. Čítajte viac

MB Cap Ultra moduly

Kolísanie napätia je častým problémom v priemyselných a komerčných prostrediach. Tieto problémy sa vyskytujú čoraz častejšie, pretože energetické distribučné systémy sú neustále zložitejšie. Kolísanie napätia má závažné dôsledky – výrobné procesy sú prerušené, stroje prestávajú pracovať, systémy musia byť prekonfigurované. To všetko stojí čas a peniaze. V najhoršom prípade môže vypnutie systému spôsobiť stratu dát a zlyhania strojov a zariadení. Čítajte viac

MICO moduly

Komplexný systém napájania vyžaduje spoľahlivú ochranu proti preťaženiu. Spínacie zdroje sú základom týchto systémov, pretože monitorujú výstupné napätie a výstupný prúd. Ak dôjde ku skratu alebo preťaženiu, ochranné zariadenia (napríklad ističe), reagujú pomalšie než napájacie zdroje a nezaručujú selektivitu. Takýto stav môže spôsobiť kritické situácie ako poklesy napätia alebo dokonca vyhorenie káblov. Kompaktné moduly MICO pomáhajú odstrániť tieto problémy. MICO je základným prvkom pre ochranu napájacích zdrojov. Čítajte viac

Pracovné svetlá série CWK

Odolnosť voči vode a oleju,  dlhá životnosť a ultra-jas charakterizujú LED pracovné svetlá série CWK, ktoré majú aj vďaka stupňu krytia IP66G a IP67G predurčenie pre využitie v priemyselných aplikáciách. Vďaka svojej kompaktnosti a odolnosti  voči drsným podmienkam vo výrobe  ako napr. odletujúce časti kovu do prostredia a olej sú ideálnym riešením pre obrábacie stroje a zariadenia. Čítajte viac

Zvukové signalizátory série EWH a EWHS

Zvukové signalizátory série EWH a EWHS obsahujú 32 nahratých zvukov v jednom prístroji s originálnym dizajnom ampliónu, ktorý je schopný produkovať jasný, vysoko-hlasitý zvuk.  Možnosť výberu rôznych typov zvukov robí zo série EWH ideálnym zvukovým signalizátorom pre automatizované aplikácie, vyžadujúce si rôznorodosť zvukov. Séria EHWS je s jedným kanálom ovládaným „ON / OFF“ vstupom a prepínačom zvuku DIP. Je ideálnym riešením pre automatizované aplikácie, ktoré potrebujú iba jeden zvuk, ale sa potrebujú odlíšiť zvukovou signalizáciou od ostatných. Čítajte viac