Mesačné archívy: marec 2016

Removal of the electric charge in the production of rubber bands

Problem: The company producing rubber bands had a long-term problem with a strong electric charge. The machine where the rubber bands were cut created a strong electric charge up to 50 kV. Due to strong charge machine operatives received a strong electric shocks, which was not only harmful but also made complications for employees to work and operate with the machine. Čítajte viac

Odstránenie elektrického náboja pri výrobe gumových pásov

Problém: Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou gumových pásov mala dlhodobý problém so silným elektrickým nábojom. Na stroji, kde rezali pásy gumy sa vytváral silný elektrický náboj až 50 kV. Kvôli silnému náboju obsluha stroja dostávala veľké elektrické šoky, čo bolo nielen zdraviu škodlivé, ale zároveň sťažovalo zamestnancom prácu a obsluhu so strojom. Čítajte viac

Typy lineárnych lankových snímačov LINARIX

Lineárne lankové snímače – zliatinové kovové puzdro

Lineárne lanko s priemerom 0,86 mm je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, vďaka čomu je táto kategória lineárnych lankových snímačov ideálna pre priemyselné aplikácie vo vonkajších náročných prostrediach. Masívne zliatinové kovové puzdro je ideálne pre sledovanie polohy vo vežových žeriavoch, stavebných strojoch, zdravotníckych systémoch, pri manipulácii s materiálom či v baníckom priemysle. V kombinácii s presnými optickými alebo magnetickými absolútnymi rotačnými snímačmi môže byť dosiahnuté veľmi vysoké lineárne rozlíšenie. Snímače nestrácajú svoju presnosť ani v priebehu dlhšieho používania bez ohľadu na to, či ide o analógové alebo digitálne rozhranie. Sú dostupné v meracích rozsahoch 5 a 10 metrov. Čítajte viac

Využitie lineárnych lankových snímačov v priemyselných aplikáciách

Lineárne lankové snímače LINARIX poskytujú vysoko presné merania. Ich pevná a kvalitná konštrukcia zaisťuje spoľahlivý výkon aj za extrémnych podmienok. Systémy lineárnych lankových snímačov majú veľmi dlhú životnosť bez toho, aby počas doby ich užívania stratili jednu zo svojich základných charakteristík. Čítajte viac

Technológia lineárnych lankových snímačov

Pravdepodobne máte vo vašej spoločnosti automatizované výrobné linky alebo zariadenia, ktorých súčasťou je pohyblivý mechanizmus. Na to, aby ste predišli materiálnym a finančným stratám alebo zraneniu zamestnancov, potrebujú aplikácie riadenia pohybu aktuálne informácie o polohe mechanických komponentov. Mnoho priemyselných aplikácií vyžaduje, aby bol lineárny pohyb monitorovaný pre kontrolu systému a zaistenie bezpečnosti. S dĺžkou v rozmedzí od 1 do 10 metrov sú lineárne lankové snímače LINARIX dostupné v niekoľkých priemyselných rozhraniach a schopné zahrnúť širokú škálu priemyselných aplikácií. Čítajte viac

Kontrola prítomnosti a úplnosti dátumu na plechovkách

Problém: Počas výrobného procesu zabezpečovali kontrolu prítomnosti a úplnosti vytlačeného dátumu a šarže na spodnej strane plechovky kamerové systémy od iného dodávateľa. Okrem nich vykonával raz za hodinu vizuálnu kontrolu prítomnosti a úplnosti údajov zamestnanec spoločnosti. Tieto kamerové systémy nedokázali včas rozoznať neprítomnosť a neúplnosť dátumu a šarže na spodnej strane plechovky, čím dochádzalo k častému zastaveniu výroby. Zákazníkovi sa tak mohlo stať, že plechovka s neúplnými údajmi sa dostala ku koncovému odberateľovi. Čítajte viac