Mesačné archívy: apríl 2016

Odstranění elektrického náboje z fólie před aplikováním na nábytek

Problém: Při fóliování předních částí dřevěného nábytku vznikaly nedostatky v podobě výdutí, které na povrchu dílů nábytku s vysokým leskem nebyly přípustné. Tyto výdutě způsoboval prach, který se přilepil na staticky nabitou fólii a během zalití fólie v lisu se vytvářely výdutě a estetické nedostatky. Na vytažené fólii jsme naměřili náboj od 15 do 60 kV. Čítajte viac

Odstránenie elektrického náboja z fólie pred aplikovaním na nábytok

Problém: Pri fóliovaní predných častí dreveného nábytku vznikali nedostatky v podobe vypuklín, ktoré na povrchu dielov nábytku s vysokým leskom neboli prípustné. Tieto vypukliny spôsoboval prach, ktorý sa prilepil na staticky nabitú fóliu a počas zaliatia fólie v lise sa vytvárali hrčky a estetické nedostatky. Na odvinutej fólii sme namerali náboj od 15 do 60 kV. Čítajte viac

Removal of the electric charge from the foil before applying on the furniture

Problem: In a company producing furniture needed to eliminate electric charge before applying foil on the furniture. This electrostatic charge caused sticking of dust on the foil, which led to the creation of bulges and aesthetic defects. We measured on the foil the electric charge from 15 up to 60 kV. Čítajte viac

Bezpečnostné zariadenia na elektromagnetické zamykanie

Supermagnet 1 a Supermagnet 2 sú vybavené detektorom otvárania dverí pomocou procesu ATOCOM2. Tieto magnety umožňujú pohyblivým ochranám dverí, aby boli ovládané magnetickým poľom a súčasne monitorované. Vyznačujú sa dvoma statickými NO (normálne otvorený) beznapäťovými kontaktmi, ktoré v spojení s AVAX produktom dokážu zamedziť nebezpečným funkciám. PNP NC výstup informuje PLC systém alebo príslušného pracovníka o situácii. Magnetická sila bezpečnostných zariadení na elektromagnetické zamykanie sa znižuje vtedy, keď je vystavená protichodnému tlaku, ktorý je mimo os, v dôsledku preklzu, posunutím produktu z jeho uzamykacieho bodu alebo v prípade, že povrch je mastný, vrúbkovaný alebo poškodený. Správne fungovanie systému musí byť pravidelne overované. Čítajte viac

Režim prevádzky a detail modelov SM1 a SM2

Verzia R: zamykanie počas napájania
Pri zamykaní vysielača k prijímaču, pre t1 musí platiť 24 V na elektromagnetický príkazový vodič (červený vodič-8). Keď sú vysielač a časti prijímača zamknuté, potom sa zatvoria normálne otvorené kontakty (biela-1/sivá-5 a žltá-4/ružová-6) a otvorí sa pomocný vodič (zelená-3). Akýkoľvek pokles v napätí redukuje magnetickú silu. Čítajte viac

Bezpečnostné spínače od Comitronic-BTI

ANATOM78S
ANATOM78S SRM M12 je programovateľný spínač vybavený vyhodnocovacím systémom ACOTOM. Detekuje otvorenie dverí nebezpečných strojov pokiaľ sú pripojené na bezpečnostný modul AWAX.  Je tvorený prijímačom a vysielačom v polykarbonáte. Má dve statické, jednosmerné, nezávislé NO kontaktné kanály oddelené od vyhodnocovacieho systému k dosiahnutiu maximálnej bezpečnosti. Má aj dva NC pomocné kanály oznamujúce chybu. Môžu byť použité v ľubovoľných strojoch s vysokým rytmom autonómnych akcií. Čítajte viac

Kontrola hladiny chladiacej zmesi

Problém:  V spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou kovových komponentov pre automobilový priemysel, používali na chladenie nástrojov chladiacu zmes. Problémom bolo, že na hladine chladiacej zmesi vznikala pena, ktorá pretekala cez okraj nádrže. To spôsobovalo znečisťovanie pracoviska. Na odmeriavanie výšky hladiny používali tlakový snímač, no ten nedokázal presne určiť, kde sa nachádza hladina peny. Čítajte viac

Technická špecifikácia

Séria C je v porovnaní s vyššou sériou M charakteristická hlavne nižšou cenou, ktorá je dosiahnutá znížením technickej špecifikácie (najmä presnosťou a dobou odozvy). Napriek tomu stále ponúka presnosť 0,2 % FS a 3 takty za sekundu. Séria C má v porovnaní so sériou M tiež obmedzenú kompatibilitu možností výstupu a kontrolných možností, no stále je vybavená 1 až  2 reléovými výstupmi alebo jedným analógovým 4/20 mA výstupom, prípadne jedným sériovým rozhraním Modbus RTU. Všetky obvody sú oddelené. Čítajte viac

Odstranění elektrického náboje při výrobě gumových pásů

Problém: Společnost zabývající se výrobou gumových pásů měla dlouhodobý problém se silným elektrickým nábojem. Na stroji, kde řezali pásy gumy se vytvářel silný elektrický náboj  50 kV. Kvůli silnému náboji obsluha stroje dostávala velké elektrické šoky, což bylo nejen zdraví škodlivé, ale zároveň stěžovalo zaměstnancům práci a obsluhu se strojem. Čítajte viac