Mesačné archívy: máj 2016

Zabránění lepení zbytků plastových materiálů na stěny kovové nádoby

Problém: Ve firmě vyrábějící plastové obaly mají u každého vstřikolisu drtič zbytků plastových materiálů, který je drtí a materiál je následně sypaný do sběrných kovových beden. Jemný prach, který vzniká při drcení těchto zbytků se vlivem statické elektřiny lepil na stěny kovových nádob a vířil se po okolí výrobního pracoviště. Obsluha strojů musela znečištěné pracoviště neustále čistit a zametat. Čítajte viac

Zabránenie lepeniu zvyškov plastových materiálov na steny kovovej nádoby

Problém: Vo firme vyrábajúcej plastové obaly majú u každého vstrekolisu drvič zvyškov plastových materiálov, ktorý ich drví a materiál je následne sypaný do zberných kovových nádob. Jemný prach, ktorý vzniká pri drvení týchto zvyškov sa vplyvom statickej elektriny lepil na steny kovových nádobvíril sa po okolí výrobného pracoviska. Obsluha strojov musela znečistené pracovisko neustále čistiť a zametať. Čítajte viac

Prehľad funkcií revolučného WinTec snímača

Snímač P1KY001 môže byť použitý vo všetkých aplikáciách, kde je vyžadovaná rýchlosť a presnosť merania objektu v stiesnených priestoroch. Táto inovácia od wengloru bola úspešne otestovaná v manuálnych pracovných staniciach automobilového priemyslu na kontrolu prítomnosti objektov a sledovania správnej polohy. V drevárskom priemysle môže byť tento snímač využitý na presné určenie okrajov drevených dosiek, a to aj pri veľmi rýchlych procesoch. V automatizovaných skladových systémoch dokáže tento maličký snímač snímať objekty bez ohľadu na ich farbu a povrch, ako aj stupeň lesku a uhla. Čítajte viac

Nový WinTec snímač – najmenší transit time sensor na svete

WinTec snímač P1KY001 sa vyznačuje veľkosťou 22 x 32 x 12 mm a pracovným rozsahom 1000 mm, vďaka čomu je ideálnym snímačom na kontrolu prítomnosti a sledovanie polohy v stiesnených priestoroch. Je vybavený revolučnou technológiou WinTec, ktorá umožňuje snímanie čiernych alebo lesklých objektoch aj pri vysokých sklonoch a šikmých plochách. Ide o unikátny a najmenší snímač na svete využívajúci technológiu merania transit time – meranie času letu lúča. Čítajte viac

Precízne snímače vzdialenosti s WinTec technológiou

WinTec je revolučná technológia optických snímačov výrobcu Wenglor. Lesklé alebo čierne objekty (leštené povrchy, kovové povrchy, guma, plasty, povrchy znečistené sadzami, atď.) snímané pri väčších sklonoch nemohli byť v minulosti rozpoznané spoľahlivo. S WinTec technológiou sa tieto úlohy stali pre optické snímače rutinou. Zároveň ide o najmenšie snímače využívajúce technológiu merania transit time – meranie času letu lúča. Čítajte viac