Mesačné archívy: júl 2016

Removal of accumulated material from the sterile clean boxes

Problem: Our customer in the field of pharmaceutical industry, produce pharmaceuticals and medical products. Production of medical pills takes place in a sterile clean boxes, wherein the substrate is ground to a powder and then weighed on a precision weigh. The grinding created static electricity, which caused sticking of material to the clean boxes. The production process had to stop frequently and because of that customer had 25% losses and the employee had to constantly clean boxes. Čítajte viac

Odstranění usazeného materiálu ze sterilních clean boxů

Problém: Náš zákazník, působící v oblasti farmaceutického průmyslu, se zabývá výrobou léčiv a léčivých přípravků. Výroba probíhá ve sterilních clean boxech, kde se substrát mele na prášek a následně se váží na přesných vahách. Při mletí materiálu docházelo ke vzniku statické elektřiny, což způsobovalo lepení materiálu na stěny clean boxů. Výrobní proces se často zastavoval a obsluha se musela trápit s čištěním a ometáním sterilních boxů. Výrobě vznikaly 25% ztráty a jeden zaměstnanec údržby musel boxy neustále čistit. Čítajte viac

Odstránenie usadeného materiálu zo sterilných clean boxov

Problém: Náš zákazník, pôsobiaci v oblasti farmaceutického priemyslu, sa zaoberá výrobou liečiv a liečivých prípravkov. Výroba prebieha v sterilných clean boxoch, kde sa substrát melie na prášok a následne sa váži na presných váhach. Pri mletí materiálu dochádzalo k vzniku statickej elektriny, čo spôsobovalo lepenie materiálu na steny clean boxov. Výrobný proces sa často zastavoval a obsluha sa musela trápiť s čistením a ometaním sterilných boxov. Výrobe vznikali 25 % straty a jeden zamestnanec údržby musel boxy neustále čistiť. Čítajte viac

Typy 2D/3D snímačov weCat3D

Snímač weCat3D je dostupný v dvoch výkonnostných triedach. MLSL séria ponúka kompaktný dizajn a výkon, ktorý je vhodný pre 70 % aplikácií v priemyselnej automatizácii. Séria MLWL ponúka veľmi vysokú kvalitu nameraných dát vo vysokej rýchlosti a v rozlíšení μm. Má špeciálne upravené a prispôsobené puzdro s veľkým rozsahom merania. Čítajte viac

Dokonalosť v troch smeroch – weCat3D snímač

weCat3D je značka novej generácie 2D/3D profilových skenerov od výrobcu wenglor. 2D/3D profilové skenery patriace do skupiny weCat3D využívajú meraciu metódu laserovej triangulácie. Laserová čiara je premietaná na meraný objekt a kamera integrovaná v snímači zaznamenáva túto líniu a vyhodnocuje ju triangulačnou metódou. Snímač je teda schopný  generovať presné výšky profilov. Čítajte viac

Kontrola prietoku a teploty chladiacej kvapaliny

Problém: Zákazník potreboval kontrolovať stav prietoku a teplotu chladiacej kvapaliny v procese  chladenia plastového produktu. Chladiaca kvapalina prúdi zo zásobníka potrubím cez lisovacie formy. Tak sú formy pri procese lisovania ochladzované, a tým sa nepriamo ochladzuje aj plastový produkt. Za formami potreboval zákazník merať teplotu kvapaliny a prietok v potrubí. Pokiaľ nemá chladiaca kvapalina požadovanú teplotu, proces chladenia neprebehne správne a zákazníkovi tak vznikajú nepodarky. Čítajte viac