Mesačné archívy: august 2016

Removal of sawdust from inside of the plastic profile

Problem: In the process of cutting plastic profile customer had a problem with the sawdust, which was statically recharged and glued to the inside of the plastic profile. After the withdrawal of the profile from the line, operators used air gun from another manufacturer. However, it was not effective enough to remove dust and sawdust in the folds. After that profiles were transferred to another hall where the plastic profile was put onto the rod of ionizing gun. It blew dirt and dust from the inside of the profile, but it was not 100 % effective. Čítajte viac

Odstranění usazených pilin uvnitř plastového profilu

Problém: Zákazník měl problém s tím, že se mu při řezání plastového profilu tvořily piliny, které se staticky nabíjely a lepily dovnitř profilu. Po odebrání profilu z pásu linky obsluha používala na vyfukování ionizační pistole od jiného výrobce. Ty však neměli takovou sílu vzduchu, aby dokázali odstranit prach a piliny v záhybech. Následně profily přenášeli do další haly, kde plastový profil nasunuli na tyč ionizačního děla. To vyfukovalo nečistoty z vnitřku profilu, nebylo to ovšem 100 %. Čítajte viac

RT – hybridný MP3 alarm s rotujúcim svetlom

Rad hybridných svetiel RT je kombináciou MP3 zvukového alarmusvetelného majáku, ideálny na zvýšenie pokrytia vo výrobných prevádzkach.

 • verzia RT-VF prehráva MP3 zvuky na SD karte, editovateľné pomocou softvéru PATLITE Playlist editor 2
 • dĺžka zvuku MP3 až 63 sekúnd (64 kbit/s)
 • verzia RT-E prehráva z 32 pevne nahratých zvukov v prístroji
 • nastaviteľná hlasitosť do 105 dB (na 1 m) s možnosťou stíšenia o 20 dB cez binárny vstup
 • vysoká kvalita zvuku MP3 s hlasovým syntetizátorom (verzia RT-VF)
 • inštalácia je možná len vo vodorovnej polohe
 • Čítajte viac

  RFT – akustický alarm a LED veža

  RFT je rotujúce výstražné svetlo so zabudovaným alarmom, dostupnými 32 zvukmi s binárnym alebo bitovým vstupom.

 • funkcia stíšenia hlasitosti o 20 dB zopnutím binárneho vstupu
 • ideálny pre použitie v noci spolu s časovačom alebo senzorom
 • súlad so smernicou RoHS so šetrnosťou k životnému prostrediu
 • nastaviteľná hlasitosť do 90 dB (1 m)
 • prednastavených 32 zvukov, spúšťaných cez 5+3 binárnych vstupov NPN (32 bitových kombinácií)
 • možnosť priradiť ľubovoľných 8 z 32 zvukov ku binárnym vstupom (pomocou textového súboru na SD karte)
 • Čítajte viac

  LKEH – MP3 zvukový alarm a LED signálna veža v jednom

  LKEH séria je kombináciou LED signálnej vežezvukovej signalizácie, ktorá poskytuje lepší zvuk a výbavu.

 • viditeľný z veľkej diaľky vďaka výkonným LED svetlám
 • bezpečný pre použitie aj vo vibračnom prostredí, robustný 2G dizajn odolný voči vibráciám a otrasom
 • verzia LKEH-FV prehráva MP3 zvuky na SD karte, editovateľné pomocou softvéru PATLITE Playlist editor 2
 • dĺžka zvuku MP3 až 63 sekúnd (64 kbit/s)
 • verzia LKEH-FE prehráva z 32 pevne nahratých zvukov v prístroji
 • nastaviteľná hlasitosť do 105 dB (na 1 m) s možnosťou stíšenia o 20 dB cez binárny vstup
 • hladký povrch LED majákov pre jednoduché čistenie
 • dodržiavanie smerníc RoHS so šetrnosťou k životnému prostrediu
 • výber zvuku pomocou 5 binárnych vstupov NPN (32 bitových kombinácií)
 • Čítajte viac

  Odstránenie usadených pilín z vnútra plastového profilu

  Problém: Zákazník mal problém s tým, že sa mu pri rezaní nekonečného plastového profilu tvorili piliny, ktoré sa staticky nabíjali a lepili do vnútra profilu. Profily majú dĺžku cca 100 až 160 cm. Po odobratí profilu z pásu linky obsluha používala na vyfukovanie ionizačné pištole od iného výrobcu. Tie však nemali takú silu vzduchu, aby dokázali odstrániť prach a piliny v záhyboch. Následne profily prenášali do ďalšej haly, kde plastový profil nasunuli na tyč ionizačného dela. Ten vyfukoval nečistoty z vnútra profilu, nebolo to však 100 %. Čítajte viac

  Meranie a natáčanie súčiastky robotom do presnej polohy na dopravníku

  Problém: Zákazník sa v rámci zefektívňovania výroby rozhodol, že medzi dva obrábacie stroje umiestni robotickú ruku, ktorá bude prekladať súčiastky z dopravníka jedného stroja na dopravník druhého stroja. Pri prekladaní je však potrebné, aby robotická ruka pootočila súčiastku o určitý uhol tak, aby súčiastka zapasovala do prípravku na druhom dopravníku. Na prvom dopravníku po obrábaní býva totiž súčiastka rôzne otočená. Preto zákazník potreboval meracie zariadenie, ktoré spoľahlivo odmeria uhol, o ktorý treba súčiastku pootočiť a ktoré pošle údaj do riadiaceho systému robotickej ruky. Čítajte viac

  Vysokoteplotní indukční snímače polohy

  Společnost EGE-Elektronik Spezial Sensoren GmbH nabízí široké portfolio standardních a speciálních senzorů. Jejich produktová řada indukčních snímačů polohy je charakteristická odolností vůči teplotám. Jednotlivé typy snímačů je možné provozovat v teplotním intervalu od -80 °C do 250 °C. Pro jejich spínací vzdálenost až 170 mm a materiálovou skladbu (PTFE, PP nebo PEEK) jsou snímače kromě výroby vhodné i v potravinářském průmyslu. Snímače také splňují podmínky pro využívání ve výbušných prostředích. Čítajte viac

  Vysokoteplotní kapacitní snímače polohy

  Kapacitní snímače polohy společnosti EGE-Elektronik Spezial Sensoren GmbH představují snímače se spínací vzdáleností do 120 mm a odolností vůči teplotám a chemikáliím díky materiálům jako PTFE a PEEK. Senzory v souladu s ATEX jsou použitelné ve výbušných prostředích. Analogový senzor zjišťuje vzdálenost přítomných předmětů. Čítajte viac

  Vysokoteplotné indukčné snímače polohy

  Spoločnosť EGE-Elektronik Spezial Sensoren GmbH ponúka široké portfólio štandardných a špeciálnych senzorov. Ich produktový rad indukčných snímačov polohy je charakteristický odolnosťou voči teplotám. Jednotlivé typy snímačov je možné prevádzkovať v teplotnom intervale od -80 °C do 250 °C. Pre ich spínaciu vzdialenosť až 170 mm a materiálovú skladbu (PTFE, PP alebo PEEK) sú snímače okrem výroby vhodné aj v potravinárskom priemysle. Snímače taktiež spĺňajú podmienky pre využívanie vo výbušných prostrediach. Čítajte viac