Mesačné archívy: september 2016

Automatizovaná kontrola rozmerov kovového púzdra pre lambda sondu

Problém: Zákazník chcel zlepšiť kontrolu rozmerov lisovaného kovového púzdra pre lambda sondu. Kontrolu vykonávali predtým ručným meraním. Meranie vykonávali periodicky na jednotlivých vzorkách, aby zabránili výrobe zlých produktov. Na každom kontrolovanom kuse merali dva rozmery, a to priemer a odstup. Po meraniach vyhodnotili výsledok na základe predpísaných rozmerov a odchýliek. Zákazník nás oslovil s požiadavkou na riešenie automatizovanej kontroly týchto vzoriek. Čítajte viac

Typy bezpečnostných bezkontaktných magnetických spínačov

AMX

AMX séria bezpečnostných bezkontaktných magnetických spínačov sa používa pri riadení polohy dverí, ako aj na zabezpečenie ochrany strojových zariadení.

– bezkontaktný kódovaný elektronický spínač s relé
– kategória 3 celkového riadenia bezpečnosti bez potreby ďalšieho zariadenia
– úroveň ochrany bez externého zariadenia: PL=d
– úroveň ochrany so zariadením AWAX: PL=e
– bezpečnostná kategória bez externého zariadenia: 3
– úroveň bezpečnostnej integrity: SIL 2
– maximálna detekčná vzdialenosť: 10 mm, s hysteréziou 2 mm
– LED dióda indikuje rozpoznanie kódu
– 2 spôsoby montáže
– materiál púzdra: PA6 alebo INOX316L
– pripojenie: 3, 6, 12 m (UL2464 PVC) alebo 50 cm kábel s konektorom M12 (UL20549 PUR) alebo konektor M12 (AMX5CM12)
– stupeň krytia IP67/68 (PA6/PC) alebo IP69K pre nerezové púzdro
– teplotný rozsah: -25 °C do + 60 °C Čítajte viac

Bezpečnostné magnetické spínače pracujúce bez potreby bezpečnostného relé

Ide o revolučné bezpečnostné bezkontaktné spínače, ktoré sú odolné voči poveternostným a chemickým vplyvom. Vyznačujú sa veľmi dobrou tepelnou odolnosťou, ako aj odolnosťou voči chladu vďaka krytiu IP67/68. Kódovanie snímačov je zabezpečené buď patentovanou magnetickou Acotom® technológiou, alebo technológiou RFID s počtom kódov 16 miliónov. Čítajte viac

Elimination of static electricity when handling polyurethane sandwich panels

Problem: A customer from the production of plastic windows had a problem with the high electrical charge when handling of polyurethane sandwich panels with a weight of 300 kg / pc. This electrical charge destroyed encoders. This side effect causing downtime and loss of production and increased investment to purchase new encoder. Also there was a high risk of damage to the manipulator and an accident in a warehouse. Čítajte viac

Vybíjení statické elektřiny při manipulaci se sendvičovými PUR panely

Problém: Zákazník z oblasti výroby plastových oken měl problém s tím, že při manipulaci se sendvičovými PUR panely s váhou 300 kg / kus vznikal vysoký elektrický náboj, který jim na manipulačním robotu ničil enkodér, pomocí kterého se orientoval. Tento nežádoucí jev zákazníkovi způsoboval prostoje a ztráty ve výrobě i zvyšování investic na nákup nových enkodérů. Mimo toho vznikalo vysoké riziko poškození manipulátoru a havárie ve skladu. Čítajte viac

Vybíjanie statickej elektriny pri manipulácii so sendvičovými PUR panelmi

Problém: Zákazník z oblasti výroby plastových okien mal problém s tým, že pri manipulácii so sendvičovými PUR panelmi s váhou 300 kg/kus vznikal vysoký elektrický náboj, ktorý im na manipulačnom robote ničil enkóder, pomocou ktorého sa orientoval. Tento nežiaduci jav zákazníkovi spôsoboval prestoje a straty vo výrobe, ako aj zvyšovanie investícií na nákup nových enkóderov. Mimo toho vznikalo vysoké riziko poškodenia manipulátorahavária v sklade. Čítajte viac

Inovácia v 3D snímaní – nová generácia 3D skenerov pre trojrozmerné meranie objektu

2D/3D profilové skenery weCat3D od wengloru dokážu skenovať a vyhodnocovať objekt v troch rozmeroch. Údaje o profile zhromaždené skenermi môžu byť odčítané ako nameraná hodnota alebo použité na ďalšie spracovanie. 2D/3D profilové skenery patriace do skupiny weCat3D využívajú meraciu metódu laserovej triangulácie. Laserová čiara je premietaná na meraný objekt a kamera integrovaná v snímači zaznamenáva túto líniu a vyhodnocuje ju triangulačnou metódou. Snímač je teda schopný generovať presné výšky profilov. Čítajte viac