Mesačné archívy: október 2016

Inkrementálny a absolútny rotačný snímač IXARC

Inkrementálny rotačný snímač IXARC

Inkrementálne rotačné snímače sa používajú v aplikáciách na kontrolu pohybu a reguláciu rýchlosti, vrátane všetkých typov výrobných strojov. Inkrementálne snímače generujú výstupný signál vždy, keď sa rotor otočí o určitú uhlovú hodnotu (množstvo pulzov na otáčku je definované rozlíšením zariadenia). Táto metóda merania poskytuje signál, ktorý nezodpovedá absolútnej hodnote. Inkrementálne rotačné snímače IXARC sú vybavené jedinečnou kombináciou vysokého výkonu a odolnosti, majú programovacie rozhranie pre maximálnu univerzálnosť a sú dostupné v širokej škále. Vďaka presnej technológii magnetických senzorov majú rozlíšenie až 16 384 pulzov na otáčku a výbornú dynamiku. Čítajte viac

Improving the quality of foil and fixation of the individual layers

Problem: Our customer had a problem with the stability of film rolls that have been wound after cutting of a single large disk. When cutting the roll sheet into a small rolls it is necessary to charge the film, so the individual layers of the film held fast to each other, and thus the stability of the whole winding solidified. When foil is charged by high voltage, it reaches the necessary strength for the transportation, handling and subsequent processing. Customers turn to us with a request for the above-described film charging solutions. Čítajte viac

Kontrola naneseného lepidla na závit

Problém: Vo firme, kde vyrábajú komponenty pre automobilky, mali problém pri kontrole správne naneseného lepidla na závit. Kontrolu vykonávali pomocou luminiscenčného snímača, ktorý však nebol úplne spoľahlivý a občas sa stalo, že lepidlo nebolo nanesené po celom obvode závitu. Snímač to však vyhodnotil ako správny kus. Čítajte viac

Zlepšení kvality návinů fólie a upevňování jednotlivých vrstev

Problém: Náš zákazník měl problém se stabilitou rolí fólií, které byly navinuté po řezání z jednoho velkého kotouče. Při řezání velkého kotouče fólie na několik malých kotoučů je třeba fólii nabít, aby jednotlivé vrstvy fólie pevně drželi na sobě, a tím se celá stabilita návinu zpevnila. Při nabíjení fólie vysokým napětím dosahuje návin potřebnou pevnost na převoz, následnou manipulaci a další zpracování. Zákazník se na nás obrátil s požadavkem na dodání výše popsaného řešení nabíjení fólie. Čítajte viac

Zlepšenie kvality návinov fólie a upevňovanie jednotlivých vrstiev

Problém: Náš zákazník mal problém so stabilitou roliek fólií, ktoré boli navinuté po rezaní z jedného veľkého kotúča. Pri rezaní veľkého kotúča fólie na niekoľko malých kotúčov je potrebné fóliu nabiť, aby jednotlivé vrstvy fólie pevne držali na sebe, a tým sa celá stabilita návinu spevnila. Pri nabíjaní fólie vysokým napätím dosahuje návin potrebnú pevnosť na prevoz, následnú manipuláciu a ďalšie spracovanie. Zákazník sa na nás obrátil s požiadavkou na dodanie vyššie popísaného riešenia nabíjania fólie. Čítajte viac

Prodlužte životnost antistatických zařízení se speciální sadou na čištění Fraser

Pro udržení účinnosti a funkčnosti antistatických zařízení je důležité dbát i na jejich správné čištění a údržbu. Platí to pro všechna zařízení na neutralizaci statické elektřiny – lišty, vzduchové pistole a nože nebo elektrody. Jejich pravidelné čištění napomáhá ke zvýšení jejich životnosti a celkového výkonu. Čítajte viac

Predĺžte životnosť antistatických zariadení so špeciálnou súpravou na čistenie Fraser

Pre udržanie účinnosti a funkčnosti antistatických zariadení je dôležité dbať aj na ich správne čistenie a údržbu. Platí to pre všetky zariadenia na neutralizáciu statickej elektriny – lišty, vzduchové pištole a nože či elektródy. Ich pravidelné čistenie napomáha k zvýšeniu ich životnosti a celkového výkonu. Čítajte viac