Mesačné archívy: november 2016

Kontrola prítomnosti balení s potravinami na výrobnej linke

Problém: Vo firme, kde balia potraviny, mali problém s detekciou prítomnosti tmavomodrých balení na výrobnej linke. Snímač od iného výrobcu občas nedokázal rozoznať prítomnosť balenia a miesto dvoch balení stroj vložil do krabice tri, čím sa roztrhla krabica aj celé balenie s potravinou. Denne sa im kvôli nepresnej detekcii pokazilo aj 100 balení, kvôli čomu museli odstaviť stroj, vybrať poškodené balenia a upratať okolo stroja. Zákazník odhadol ročnú stratu na približne 5 000 €. Čítajte viac

The elimination of the electric charge in the production of a foil

Problem: In a company producing foils had a problem with a strong electric charge. On the machine, wherein the foil is produced and wound on a roll, we measured the electric charge up to 180 kV. Because of this the foil used to stick to itself or to the machine, got stuck or torn and this led to frequent stop of production. Čítajte viac

Eliminace elektrického náboje při výrobě a navíjení fólií

Problém: Ve firmě na výrobu fólií měli problém se silným elektrickým nábojem. Na stroji, kde fólii vyrábějí a navíjejí na rolku, jsme naměřili elektrický náboj až 180 kV. Ten způsoboval, že se fólie lepila k sobě nebo k částem stroje, zasekávala se nebo roztrhla, což vedlo k častým zastavením stroje. Čítajte viac

Eliminácia elektrického náboja pri výrobe a navíjaní fólií

Problém: Vo firme na výrobu fólií mali problém so silným elektrickým nábojom. Na stroji, kde fóliu vyrábajú a navíjajú na rolku, sme namerali elektrický náboj až 180 kV. Ten spôsoboval, že sa fólia lepila k sebe alebo k častiam stroja, zasekávala sa alebo roztrhla, čo viedlo k častým zastaveniam stroja. Čítajte viac

Perfektná kombinácia a dokonalá technológia. weFlux2 – snímač prietoku a teploty

weFlux2  je nová generácia vysoko výkonných snímačov prietoku, ktoré v sebe spájajú elektroniku a analyzačný modul v jednom zariadení. Väčšina bežných snímačov poskytuje iba jednu hodnotu, avšak snímače weFlux2 merajú rýchlosť prúdenia a teploty súčasne s jedným snímačom. Patentovaná metóda merania určuje rýchlosť prúdenia, ako aj teplotu kvapalín v súlade s kalorimetrickým princípom – bez ohľadu na polohu alebo smer prúdenia. Kombinácia dvoch meracích funkcií do jediného senzoru znižuje počet meracích bodov v uzavretých systémoch o 50% a minimalizuje montáž, servisnáklady na zásoby. Tieto bezúdržbové snímače poskytujú odolnosť voči tlaku až do 100 barov. Vďaka softvéru wTeach2 môžu byť weFlux2 snímače pohodlne konfigurované prostredníctvom integrovaného IO-link rozhrania. Čítajte viac