Mesačné archívy: december 2016

Signálne veže série LR

Viditeľnosť
S novo navrhnutou šošovkou a zlepšenou konštrukciou poskytujú modely LR série brilantné svetlolepšiu viditeľnosť aj na väčšie vzdialenosti. Nové LED osvetlenie obsahuje novú a jedinečnú konštrukciu objektívu, ktorá dosahuje rovnomernejší 360° svetelný výkon. Svetlá farba je žiarivá so silnejším vyžarovaním pre lepšiu viditeľnosť aj z väčšej vzdialenosti. LR séria distribuuje svetlo oveľa efektívnejšie, čo zvyšuje svietivosť  viac než dvojnásobne oproti iným súčasným modelom. Čítajte viac

Elimination of electric charge during unwinding the foil from the roll

Problem: In a company producing foils had a problem with a strong electric charge, which before winding the foil into the roll caused bonding of foil together, resulting into rewinding and tearing of foil. This caused depreciation of the entire roll. Tearing of foil led to the reduction of the production and customer had around 15 % of loss. Moreover, the employees received electric shocks during handling with the machine and foil at a distance of 200 mm. Čítajte viac

Odstranění elektrického náboje při odvíjení fólie z role

Problém: Při odvíjení fólie z měkčeného plastu z role a po její následné jemné perforaci docházelo k silnému působení elektrického náboje, který před navíjením do finálních rolí slepoval fólii dohromady, což mělo za následek její zpětné navíjení a trhání. Tím byla znehodnocena celistvost celého návinu. Trhání fólie mělo za následek významné snížení produkce a výrobě vznikaly asi 15% ztráty. Navíc docházelo k výbojům statické elektřiny do obsluhy až na vzdálenost 200 mm. Čítajte viac

Odstránenie elektrického náboja pri odvíjaní fólie z rolky

Problém: Pri odvíjaní fólie z mäkčeného plastu z rolky a po jej následnej jemnej perforácii  dochádzalo k silnému pôsobeniu elektrického náboja, ktorý pred navíjaním do finálnych rolí zlepoval fóliu dokopy, čo malo za následok jej spätné navíjanie a trhanie. Tým bola  znehodnotená celistvosť celého návinu. Trhanie fólie malo za následok významné zníženie produkcie a výrobe vznikali asi 15 % straty. Navyše dochádzalo k výbojom statickej elektriny do obsluhy až na vzdialenosť 200 mm. Čítajte viac

Mico Pro – modulárny dizajn, ktorý šetrí miesto

Mico Pro je modulárny systém pre 12 V a 24 V DC prevádzkové napätie. Komponenty je možné vybrať pre konkrétnu aplikáciu z radu modulov Mico Pro a spojiť bez použitia náradia  cez napájací modul pre vytvorenie uzavretého systému. Dostupné sú moduly s jedným, dvomi alebo štyrmi výstupnými kanálmi. Vďaka ich šírke len 8, 12 alebo 24 mm umožňuje výrazné šetrenie priestoru. Napríklad, systém s ôsmimi kanálmi vyžaduje až o 65 % menej miesta ako systém s ističmi. Systém zaisťuje flexibilitu za všetkých okolností. Ak má byť jeden modul nahradený, napríklad v dôsledku napájania na nové strojné súčasti, je možné ho vymeniť v krátkom čase a bez použitia nástrojov. Čítajte viac

Mico Pro – monitorovanie elektrického prúdu pre dosiahnutie maximálneho účinku

Mico Pro je nový a inovatívny systém na monitorovanie elektrického prúdu od Murrelektronik. Modulárna konštrukcia umožňuje prispôsobenie systému na konkrétnu aplikáciu, čo ponúka výhodný pomer nákladov a úžitkovej hodnoty pri maximálnej úspore miesta. Patentovaný systém zabezpečuje tú najvyššiu disponibilitu strojov. Ďalšou výhodou je integrovaný systém napájacích svoriek, ktorý výrazne znižuje množstvo kabeláže v skriňovom rozvádzači. Čítajte viac

MICO Fuse – inteligentné rozdelenie prúdu

MICO Fuse predstavuje komfortnú alternatívu k nasadeniu jednotlivých bezpečnostných svoriek. Kompaktný modul disponuje ôsmymi úchytkami pre ističe zo sklenených rúrok, ktoré sa obsluhujú spredu. Takto možno zabezpečiť až osem kanálov. Prevedenie MICO Fuse 24 LED signalizuje len prevádzkový stav jednotlivých kanálov zasvietením červených a zelených LED-svetiel. Súhrnný kontakt hlásiča tu zasiela aktuálne informácie o stave na riadenie. Univerzálne prevedenie MICO Fuse 250 pokrýva celé spektrum od 0 do 250 V AC/DC. Čítajte viac

Emparro67 – spínacie sieťové zdroje pre decentralizované koncepty inštalácií

Spínacie sieťové zdroje Emparro67 sú koncipované na využitie v priemysle. Vydržia aj extrémne podmienky okolitého prostredia. Nakoľko sú umiestnené priamo na spotrebiči a premena z 230 V AC na 24 V DC sa koná až na mieste, dochádza k značnej redukcii výkonových strát. Takto klesajú náklady na energie. Vedľajším efektom je, že je možné rozvodné skrine nadimenzovať podstatne menšie. Čítajte viac