Mesačné archívy: január 2017

Removal of the electric charge in the process of cutting plastic films

Problem: The customer had a problem in the preparation of materials into the production process. It was the plastic films of various dimensions, which have been cut to different widths and to different lengths. In the process of cutting material they had problem with strong electric charge that caused poor stacking quality material, which meant that each batch of prepared material could not be included in the production process. Čítajte viac

Odstranění elektrického náboje při procesu řezání a stříhání fólie

Problém: Zákazník měl problém při přípravě vstupního materiálu do procesu výroby. Jednalo se o plastové fólie různých rozměrů, které byly řezané na různé šířky nebo střižené na různé délky. Z nich se následně vyráběly obaly. Při procesu řezání nebo stříhání vznikal na materiálu silný elektrický náboj, který zabraňoval kvalitnímu stohování materiálu, což způsobovalo, že jednotlivé várky připraveného materiálu nemohly být zařazeny do výrobního procesu. Čítajte viac

Odstránenie elektrického náboja pri procese rezania a strihania fólie

Problém:  Zákazník mal problém pri príprave vstupného materiálu do procesu výroby. Išlo o plastové fólie rôznych rozmerov, ktoré boli rezané na rôzne šírky alebo strihané na rôzne dĺžky. Z nich sa následne vyrábali obaly. Pri procese rezania alebo strihania vznikal na materiáli silný elektrický náboj, ktorý zabraňoval kvalitnému stohovaniu materiálu, čo spôsobovalo, že jednotlivé várky pripraveného materiálu nemohli byť zaradené do výrobného procesu. Čítajte viac

3014 ionizační lišta krátkého dosahu

Ionizační lišta 3014 24 V DC představuje další krok vpřed v technologii kontroly statické elektřiny a elektrického náboje. Tento kompaktní 24 V DC statický eliminátor je ideální a silnější alternativa k tradičním AC ionizačním lištám. Kompaktní profil lišty umožňuje umístění lišty mnohem blíže k materiálu a snadnější integraci s moderními stroji. Čítajte viac

IONFIX generátor statického náboje

Generátory statického náboje nové série IONFIX byly navrženy pro dočasné adhezní aplikace, kde je potřebná přilnavost dvou materiálů.

Použití generátorů pro vytvoření dočasné adheze je stále více populárnější v plastikářském, balírenském či papírenském průmyslu, protože je to rychlý, čistý, kontrolovatelný a ekonomický způsob pro vytvoření potřebné přilnavosti materiálů. Čítajte viac

Ionizačná lišta 3014 24 V DC s krátkym dosahom

Ionizačná lišta 3014 24 V DC predstavuje ďalší krok vpred v technológii kontroly statickej elektriny a elektrického náboja. Tento kompaktný 24 V DC statický eliminátor je ideálna a silnejšia alternatíva k tradičným AC ionizačným lištám. Kompaktný profil lišty umožňuje umiestnenie lišty omnoho bližšie k materiáluľahšiu integráciu s modernými strojmi. Čítajte viac

IONFIX generátor statického náboja

Generátory statického náboja novej série IONFIX boli navrhnuté pre dočasné adhézne aplikácie, kde je potrebná priľnavosť dvoch materiálov.

Použitie generátorov pre vytvorenie dočasnej adhézie je čoraz viac populárnejšie v plastikárskom, baliarenskom či papierenskom priemysle, pretože je to rýchly, čistý, kontrolovateľný a ekonomický spôsob pre vytvorenie potrebnej priľnavosti materiálov. Čítajte viac