Mesačné archívy: apríl 2017

Removal of dust from the surface of plastic parts

Problem: In a company producing plastic parts had a problem with dust sticking to the plastic product. It used to happen that before welding the lower plastic part with the top transparent plastic part the dust stuck to it and got inside of the finished product. They had to throw this product away because it was not possible to clean it. Čítajte viac

Odstranění nalepeného prachu z povrchu plastových dílů

Problém: Ve firmě vyrábějící plastové výrobky měli problém s lepením prachu na plastový produkt. Stávalo se jim, že před svařováním spodního plastu s vrchním průsvitným plastem se jim na díly nalepil prach a dostal se tak dovnitř hotového výrobku. Takový produkt museli vyhodit, protože nebylo možné ho rozebrat a vyčistit. Čítajte viac