Mesačné archívy: máj 2017

Poražte problémy se statickou elektřinou jednou provždy

Zamezení slepování etiket eliminací elektrostatického náboje.

Problém: Společnost vyrábějící plastové přepravky s nalisovanými etiketami potřebovala zamezit vzájemnému lepení etiket při přebírání robotem na lisování.

Řešení:
Pro odstranění elektrostatického náboje jako příčiny slepování etiket bylo navrženo instalování elektrostatické lišty. Následně již robot nabíral správně, po jedné etiketě. Čítajte viac

Můžete se těšiť, že Vám výroba probíhá bez přerušení.

Podívejte se, jak jsme pomohli odstranit slepování štítků a obálek v důsledku statické elektřiny.

Odstranění statické elektřiny z dopravníkového pásu

Problém: Ve společnosti zabývající se hromadným odesíláním katalogů a listových zásielek měli na lince, kde tlačí adresu na obálky problém s tím, že jim obálky s vytištěnou adresou nepadaly do připraveného boxu tak jako požadovali. Stávalo se jim, že se obálka převrátila nebo zasekla. Tento nežádoucí efekt byl způsoben statickou elektřinou na dopravníkovém pásu díky čemuž se obálky k němu lepily a nepadaly tak, jak měli. Čítajte viac

Creating a positive electric charge during a body painting process

The problem:  Our customer in field of automotive industry had a problem with frequent filter changes of the filters in automotive paint booth. A car bodywork is covered with a plastic wrap but the roof that is painitng is not covered. During painting process of the car roof of different colour, they had large splashes and the amount of paint fell to the floor. Our customer had to often change filters which led to cost increases. Čítajte viac

Vytvoření kladného elektrického náboje při procesu lakování karosérií

Problém: Zákazník v oblasti automobilového průmyslu měl problém s častými výměnami filtrů v lakovací kabině. Karoserie je zakryta fólií, jen střecha, která se lakuje, je odkrytá. Při procesu lakování karosérií, když lakují střechu jiné barvy měli velké přestřiky a množství barvy padalo na zem. Tato barva se následně zachycovala ve filtrech, které se pak ucpávali. Zákazník musel často měnit filtry, čímž docházelo ke zvyšování nákladů. Čítajte viac