Absolútne rotačné snímače POSITAL-FRABA

Absolútne rotačné snímače sú schopné poskytovať jedinečné hodnoty o pozícií s vysokou presnosťou okamžite od momentu kedy sú zapojené. Toto je dosiahnuté prostredníctvom detekcie pozície kódovacieho prvku. Princíp tohto systému spočíva v tom, že každá pozícia, v ktorej sa snímač nachádza má svoj jedinečný kód a vieme preto vždy určiť jeho presnú pozíciu. Dokonca aj v situácii ak je systém v pohybe počas výpadku prúdu, alebo odpojenia od napájania. V momente opätovného pripojenia vieme vďaka jedinečnému kódu takmer okamžite zistiť presnú pozíciu.

Výhody:

– Rôzne rozhrania: analóg, ethernet, zbernicové, paralelné, sériové

– jedno-otáčkové, viac-otáčkové

– Rozlíšenie až do 16 bit

– Princíp optického a magnetického merania

Pre viac informácií kliknite sem.