Archívy autora: EXIM - TECH, s.r.o.

Ensure continuous and reliable production process to increase your productivity

Our customer needed to increase the efficiency and productivity of the production process. With our solution, we increased production by 8% and shortened the aluminums casting processes by 4 seconds.

The problem: Our customer who produces aluminums by high pressure die casting needed to accelerate aluminums casting processes in order to increase the efficiency of production process. To achieve this goal our technician specialist had to solve the question of shorten application time of form lubrication. One of the robot picks the product out from the form when the casting process end and the second robot starts lubricate the form. Lubrication can only begin when it is verified that the product has really left the form to prevent the other robot does not erase the product. The checking process was applied during the processing process of the product. From the point of view of efficiency it was too late. The customer wanted a solution that confirms product removal immediately after catching by robot to start the lubrication process. Čítajte viac

Zajistěte si kontrolu správného uspořádání výrobku na základě barvy a přečteného textu a mějte spokojeného zákazníka pro váš zisk.

Zákazník potřeboval minimalizovat výrobu vadných produktů a nastavit systém kvality výrobních procesů. Kamery weQube během testování zvládly všechny zadané úkoly a zákazník dostal plnohodnotné řešení jeho problémů. Čítajte viac

Měřte více veličin pomocí jednoho snímače hladiny a snížíte si náklady na instalaci a dodatečné vybavení nádrže.

Snímače hladiny Level Plus dokáží současně měřit hladinu produktu, rozhraní dvou hladin produktů v jedné nádrži a teplotu média v nádrži.

Měřiče hladiny Level Plus od výrobce MTS Sensor Technologie využívají přednosti magnetostrikčních technologie měření a dokáží současně měřit hladinu produktu nebo rozhraní dvou hladin produktů v jedné nádrži a teplotu média v nádrži. Snímače Level Plus dokáží měřit v rámci jednoho procesu více proměnných, což snižuje náklady na instalaci, další dodatečné úpravy a vybavení nádrže. Čítajte viac

Poražte problémy se statickou elektřinou jednou provždy

Zamezení slepování etiket eliminací elektrostatického náboje.

Problém: Společnost vyrábějící plastové přepravky s nalisovanými etiketami potřebovala zamezit vzájemnému lepení etiket při přebírání robotem na lisování.

Řešení:
Pro odstranění elektrostatického náboje jako příčiny slepování etiket bylo navrženo instalování elektrostatické lišty. Následně již robot nabíral správně, po jedné etiketě. Čítajte viac

Můžete se těšiť, že Vám výroba probíhá bez přerušení.

Podívejte se, jak jsme pomohli odstranit slepování štítků a obálek v důsledku statické elektřiny.

Odstranění statické elektřiny z dopravníkového pásu

Problém: Ve společnosti zabývající se hromadným odesíláním katalogů a listových zásielek měli na lince, kde tlačí adresu na obálky problém s tím, že jim obálky s vytištěnou adresou nepadaly do připraveného boxu tak jako požadovali. Stávalo se jim, že se obálka převrátila nebo zasekla. Tento nežádoucí efekt byl způsoben statickou elektřinou na dopravníkovém pásu díky čemuž se obálky k němu lepily a nepadaly tak, jak měli. Čítajte viac

Creating a positive electric charge during a body painting process

The problem:  Our customer in field of automotive industry had a problem with frequent filter changes of the filters in automotive paint booth. A car bodywork is covered with a plastic wrap but the roof that is painitng is not covered. During painting process of the car roof of different colour, they had large splashes and the amount of paint fell to the floor. Our customer had to often change filters which led to cost increases. Čítajte viac

Vytvoření kladného elektrického náboje při procesu lakování karosérií

Problém: Zákazník v oblasti automobilového průmyslu měl problém s častými výměnami filtrů v lakovací kabině. Karoserie je zakryta fólií, jen střecha, která se lakuje, je odkrytá. Při procesu lakování karosérií, když lakují střechu jiné barvy měli velké přestřiky a množství barvy padalo na zem. Tato barva se následně zachycovala ve filtrech, které se pak ucpávali. Zákazník musel často měnit filtry, čímž docházelo ke zvyšování nákladů. Čítajte viac