Archív kategorií: Generátory statickej elektriny

Creating a positive electric charge during a body painting process

The problem:  Our customer in field of automotive industry had a problem with frequent filter changes of the filters in automotive paint booth. A car bodywork is covered with a plastic wrap but the roof that is painitng is not covered. During painting process of the car roof of different colour, they had large splashes and the amount of paint fell to the floor. Our customer had to often change filters which led to cost increases. Čítajte viac

Vytvoření kladného elektrického náboje při procesu lakování karosérií

Problém: Zákazník v oblasti automobilového průmyslu měl problém s častými výměnami filtrů v lakovací kabině. Karoserie je zakryta fólií, jen střecha, která se lakuje, je odkrytá. Při procesu lakování karosérií, když lakují střechu jiné barvy měli velké přestřiky a množství barvy padalo na zem. Tato barva se následně zachycovala ve filtrech, které se pak ucpávali. Zákazník musel často měnit filtry, čímž docházelo ke zvyšování nákladů. Čítajte viac

Removal of dust from the surface of plastic parts

Problem: In a company producing plastic parts had a problem with dust sticking to the plastic product. It used to happen that before welding the lower plastic part with the top transparent plastic part the dust stuck to it and got inside of the finished product. They had to throw this product away because it was not possible to clean it. Čítajte viac

3014 ionizační lišta krátkého dosahu

Ionizační lišta 3014 24 V DC představuje další krok vpřed v technologii kontroly statické elektřiny a elektrického náboje. Tento kompaktní 24 V DC statický eliminátor je ideální a silnější alternativa k tradičním AC ionizačním lištám. Kompaktní profil lišty umožňuje umístění lišty mnohem blíže k materiálu a snadnější integraci s moderními stroji. Čítajte viac

IONFIX generátor statického náboje

Generátory statického náboje nové série IONFIX byly navrženy pro dočasné adhezní aplikace, kde je potřebná přilnavost dvou materiálů.

Použití generátorů pro vytvoření dočasné adheze je stále více populárnější v plastikářském, balírenském či papírenském průmyslu, protože je to rychlý, čistý, kontrolovatelný a ekonomický způsob pro vytvoření potřebné přilnavosti materiálů. Čítajte viac

IONFIX generátor statického náboja

Generátory statického náboja novej série IONFIX boli navrhnuté pre dočasné adhézne aplikácie, kde je potrebná priľnavosť dvoch materiálov.

Použitie generátorov pre vytvorenie dočasnej adhézie je čoraz viac populárnejšie v plastikárskom, baliarenskom či papierenskom priemysle, pretože je to rýchly, čistý, kontrolovateľný a ekonomický spôsob pre vytvorenie potrebnej priľnavosti materiálov. Čítajte viac