Archív kategorií: Ionizačné lišty

Removal of dust from the surface of plastic parts

Problem: In a company producing plastic parts had a problem with dust sticking to the plastic product. It used to happen that before welding the lower plastic part with the top transparent plastic part the dust stuck to it and got inside of the finished product. They had to throw this product away because it was not possible to clean it. Čítajte viac

Odstranění nalepeného prachu z povrchu plastových dílů

Problém: Ve firmě vyrábějící plastové výrobky měli problém s lepením prachu na plastový produkt. Stávalo se jim, že před svařováním spodního plastu s vrchním průsvitným plastem se jim na díly nalepil prach a dostal se tak dovnitř hotového výrobku. Takový produkt museli vyhodit, protože nebylo možné ho rozebrat a vyčistit. Čítajte viac

Odstranění statické elektřiny při výrobě sáčků

Problém: Zákazník měl na stroji na výrobu sáčků namontovanou lištu od jiného dodavatele, která nefungovala spolehlivě. Z tohoto důvodu se sáčky při výrobě lepily, výroba nebyla plynulá a obsluha musela neustále zasahovat do procesu výroby a sáčky od sebe odlepovat. Zákazník měl kvůli těmto problémům ztráty ve výrobě. Čítajte viac

Elimination of static electricity in the production of plastic bags

Problem: The consumer’s machine for the production of plastic bags had mounted ionising bar from another supplier, which did not work reliably. Plastic bags were sticking on each other. For this reason, production has not been smooth and staff had to constantly intervene in the production process to peel off bags from each other. Due to this fact customer recorded a loss in production. Čítajte viac

Removal of the electric charge in the process of cutting plastic films

Problem: The customer had a problem in the preparation of materials into the production process. It was the plastic films of various dimensions, which have been cut to different widths and to different lengths. In the process of cutting material they had problem with strong electric charge that caused poor stacking quality material, which meant that each batch of prepared material could not be included in the production process. Čítajte viac

Odstranění elektrického náboje při procesu řezání a stříhání fólie

Problém: Zákazník měl problém při přípravě vstupního materiálu do procesu výroby. Jednalo se o plastové fólie různých rozměrů, které byly řezané na různé šířky nebo střižené na různé délky. Z nich se následně vyráběly obaly. Při procesu řezání nebo stříhání vznikal na materiálu silný elektrický náboj, který zabraňoval kvalitnímu stohování materiálu, což způsobovalo, že jednotlivé várky připraveného materiálu nemohly být zařazeny do výrobního procesu. Čítajte viac

Odstránenie elektrického náboja pri procese rezania a strihania fólie

Problém:  Zákazník mal problém pri príprave vstupného materiálu do procesu výroby. Išlo o plastové fólie rôznych rozmerov, ktoré boli rezané na rôzne šírky alebo strihané na rôzne dĺžky. Z nich sa následne vyrábali obaly. Pri procese rezania alebo strihania vznikal na materiáli silný elektrický náboj, ktorý zabraňoval kvalitnému stohovaniu materiálu, čo spôsobovalo, že jednotlivé várky pripraveného materiálu nemohli byť zaradené do výrobného procesu. Čítajte viac

Ionizačná lišta 3014 24 V DC s krátkym dosahom

Ionizačná lišta 3014 24 V DC predstavuje ďalší krok vpred v technológii kontroly statickej elektriny a elektrického náboja. Tento kompaktný 24 V DC statický eliminátor je ideálna a silnejšia alternatíva k tradičným AC ionizačným lištám. Kompaktný profil lišty umožňuje umiestnenie lišty omnoho bližšie k materiáluľahšiu integráciu s modernými strojmi. Čítajte viac

Elimination of electric charge during unwinding the foil from the roll

Problem: In a company producing foils had a problem with a strong electric charge, which before winding the foil into the roll caused bonding of foil together, resulting into rewinding and tearing of foil. This caused depreciation of the entire roll. Tearing of foil led to the reduction of the production and customer had around 15 % of loss. Moreover, the employees received electric shocks during handling with the machine and foil at a distance of 200 mm. Čítajte viac

Odstranění elektrického náboje při odvíjení fólie z role

Problém: Při odvíjení fólie z měkčeného plastu z role a po její následné jemné perforaci docházelo k silnému působení elektrického náboje, který před navíjením do finálních rolí slepoval fólii dohromady, což mělo za následek její zpětné navíjení a trhání. Tím byla znehodnocena celistvost celého návinu. Trhání fólie mělo za následek významné snížení produkce a výrobě vznikaly asi 15% ztráty. Navíc docházelo k výbojům statické elektřiny do obsluhy až na vzdálenost 200 mm. Čítajte viac