Archív kategorií: Odstraňovanie statickej elektriny

Poražte problémy se statickou elektřinou jednou provždy

Zamezení slepování etiket eliminací elektrostatického náboje.

Problém: Společnost vyrábějící plastové přepravky s nalisovanými etiketami potřebovala zamezit vzájemnému lepení etiket při přebírání robotem na lisování.

Řešení:
Pro odstranění elektrostatického náboje jako příčiny slepování etiket bylo navrženo instalování elektrostatické lišty. Následně již robot nabíral správně, po jedné etiketě. Čítajte viac

Můžete se těšiť, že Vám výroba probíhá bez přerušení.

Podívejte se, jak jsme pomohli odstranit slepování štítků a obálek v důsledku statické elektřiny.

Odstranění statické elektřiny z dopravníkového pásu

Problém: Ve společnosti zabývající se hromadným odesíláním katalogů a listových zásielek měli na lince, kde tlačí adresu na obálky problém s tím, že jim obálky s vytištěnou adresou nepadaly do připraveného boxu tak jako požadovali. Stávalo se jim, že se obálka převrátila nebo zasekla. Tento nežádoucí efekt byl způsoben statickou elektřinou na dopravníkovém pásu díky čemuž se obálky k němu lepily a nepadaly tak, jak měli. Čítajte viac

Removal of dust from the surface of plastic parts

Problem: In a company producing plastic parts had a problem with dust sticking to the plastic product. It used to happen that before welding the lower plastic part with the top transparent plastic part the dust stuck to it and got inside of the finished product. They had to throw this product away because it was not possible to clean it. Čítajte viac

Odstranění nalepeného prachu z povrchu plastových dílů

Problém: Ve firmě vyrábějící plastové výrobky měli problém s lepením prachu na plastový produkt. Stávalo se jim, že před svařováním spodního plastu s vrchním průsvitným plastem se jim na díly nalepil prach a dostal se tak dovnitř hotového výrobku. Takový produkt museli vyhodit, protože nebylo možné ho rozebrat a vyčistit. Čítajte viac

Odstranění statické elektřiny při výrobě sáčků

Problém: Zákazník měl na stroji na výrobu sáčků namontovanou lištu od jiného dodavatele, která nefungovala spolehlivě. Z tohoto důvodu se sáčky při výrobě lepily, výroba nebyla plynulá a obsluha musela neustále zasahovat do procesu výroby a sáčky od sebe odlepovat. Zákazník měl kvůli těmto problémům ztráty ve výrobě. Čítajte viac

Elimination of static electricity in the production of plastic bags

Problem: The consumer’s machine for the production of plastic bags had mounted ionising bar from another supplier, which did not work reliably. Plastic bags were sticking on each other. For this reason, production has not been smooth and staff had to constantly intervene in the production process to peel off bags from each other. Due to this fact customer recorded a loss in production. Čítajte viac

Elimination of electric charge in the labeling of information cables

Problem: The customer manufactures cables. In the process of labeling manufactured cables, the color from the printing head didn´t stick to the surface of the cable. This caused the creation of the small balls on the cable, which caused that the information was blurred and unreadable. This effect occured mostly during the dry and warm weather. Our sales and technical representative measured on the surface of the cable the electric charge up to 150 kV. Because of these problems they had to stop the production line very often, cut the inappropriate meters of cables and they had 10 % loss in production. Čítajte viac

Eliminace elektrického náboje při označování informačních kabelů

Problém: Zákazník vyrábí informační kabely. Při označování vyrobených kabelů a před navíjením na cívku se barva z tiskové hlavy nepřichytávala na vrchní izolační plášť. Z tohoto důvodu se na plášti vytvářely malé kuličky, které způsobovaly, že informace byla nečitelná, nezasychala a rozmazávala se. Tento jev se nejčastěji projevoval za suchého a teplého počasí. Náš obchodně-technický zástupce na povrchu kabelu naměřil elektrický náboj až 150 kV. Kvůli těmto problémům museli často zastavit výrobní linku, odstranit nevhodné metry kabelu, z čehož jim vznikaly přibližně 10 % ztráty ve výrobě. Čítajte viac

Removal of the electric charge in the process of cutting plastic films

Problem: The customer had a problem in the preparation of materials into the production process. It was the plastic films of various dimensions, which have been cut to different widths and to different lengths. In the process of cutting material they had problem with strong electric charge that caused poor stacking quality material, which meant that each batch of prepared material could not be included in the production process. Čítajte viac

Odstranění elektrického náboje při procesu řezání a stříhání fólie

Problém: Zákazník měl problém při přípravě vstupního materiálu do procesu výroby. Jednalo se o plastové fólie různých rozměrů, které byly řezané na různé šířky nebo střižené na různé délky. Z nich se následně vyráběly obaly. Při procesu řezání nebo stříhání vznikal na materiálu silný elektrický náboj, který zabraňoval kvalitnímu stohování materiálu, což způsobovalo, že jednotlivé várky připraveného materiálu nemohly být zařazeny do výrobního procesu. Čítajte viac