Archív kategorií: Regulátory teploty

Regulácia teploty plniacej suroviny

Problém: Zákazník pôsobiaci v potravinárskom priemysle mal problém s kolísaním teploty plniacej suroviny, ktorá sa používa pri výrobe potravín. Plniacu surovinu ohrievali v nerezovom kotli s dvojitou stenou, kde prúdila teplá voda. Doterajší spôsob regulácie teploty spôsoboval veľké kolísanie teploty plnky (42°C +/- 5 °C), a tým aj jej viskozity. Pri plnení tak dochádzalo buď k vytekaniu plnky z potraviny alebo k upchávaniu plniacich trysiek. Čítajte viac

Kontrola prietoku a teploty chladiacej kvapaliny

Problém: Zákazník potreboval kontrolovať stav prietoku a teplotu chladiacej kvapaliny v procese  chladenia plastového produktu. Chladiaca kvapalina prúdi zo zásobníka potrubím cez lisovacie formy. Tak sú formy pri procese lisovania ochladzované, a tým sa nepriamo ochladzuje aj plastový produkt. Za formami potreboval zákazník merať teplotu kvapaliny a prietok v potrubí. Pokiaľ nemá chladiaca kvapalina požadovanú teplotu, proces chladenia neprebehne správne a zákazníkovi tak vznikajú nepodarky. Čítajte viac