Eliminácia elektrického náboja pri výrobe a navíjaní fólií

Problém: Vo firme na výrobu fólií mali problém so silným elektrickým nábojom. Na stroji, kde fóliu vyrábajú a navíjajú na rolku, sme namerali elektrický náboj až 180 kV. Ten spôsoboval, že sa fólia lepila k sebe alebo k častiam stroja, zasekávala sa alebo roztrhla, čo viedlo k častým zastaveniam stroja.

Riešenie: Zákazníkovi sme navrhli odstránenie náboja pomocou antistatických líšt FRASER 3024 L. Pri odskúšaní riešenia v prevádzke sme dokázali elektrický náboj úplne eliminovať a výroba fungovala plynule.

ilustracny

Pozn.: Ilustračný obrázok

Použitý produkt: Antistatická ionizačná lišta 3024 L v dĺžke 1600 mm od Fraser Anti-Static Techniques.

3024l_long_range_static_eliminator

Získaný úžitok: S našim riešením sme eliminovali elektrický náboj a pomohli zabrániť trhaniu a zasekávaniu fólie v stroji. Zákazníkovi sme zrýchlili výrobu a ušetrili čas, ktorý predtým potreboval na opätovné spúšťanie stroja. Stroj sa zastavoval raz za deň, pričom dĺžka prestoja bola zhruba 20 minút. Za mesiac s naším riešením ušetrí približne 6,5 hodín prestojov. Pri počte vyrobených fólií a jej ceny za 1 m je návratnosť finančných prostriedkov vynaložených na nákup ionizačných líšt približne 6 mesiacov.