Kontrola prítomnosti balení s potravinami na výrobnej linke

Problém: Vo firme, kde balia potraviny, mali problém s detekciou prítomnosti tmavomodrých balení na výrobnej linke. Snímač od iného výrobcu občas nedokázal rozoznať prítomnosť balenia a miesto dvoch balení stroj vložil do krabice tri, čím sa roztrhla krabica aj celé balenie s potravinou. Denne sa im kvôli nepresnej detekcii pokazilo aj 100 balení, kvôli čomu museli odstaviť stroj, vybrať poškodené balenia a upratať okolo stroja. Zákazník odhadol ročnú stratu na približne 5 000 €.

bez-nazvu

Riešenie: Namiesto pôvodného snímača sme zákazníkovi navrhli spoľahlivý reflexný snímač wenglor s potlačeným pozadím, ktorý má priemer lúča pri snímaní zo vzdialenosti 10 cm približne 8 mm. Tým je zabezpečené, že aj v prípade tmavého alebo pokrčeného sáčku má snímač dostatočný odraz na to, aby spoľahlivo kontroloval prítomnosť balenia na linke.

Použitý produkt: Reflexný snímač wenglor HN55PBW3 od wenglor sensoric GmbH.

b_pro_ynxxxx_01

Získaný úžitok: Zákazník týmto riešením ušetrí ročne približne 5 000 € za škody, ktoré mu vznikali pri poškodených baleniach. Denne sme mu pomohli ušetriť približne 1 hodinu, ktorú predtým strávili upratovaním a nastavovaním správnej pozície snímača.