Měřte více veličin pomocí jednoho snímače hladiny a snížíte si náklady na instalaci a dodatečné vybavení nádrže.

Snímače hladiny Level Plus dokáží současně měřit hladinu produktu, rozhraní dvou hladin produktů v jedné nádrži a teplotu média v nádrži.

Měřiče hladiny Level Plus od výrobce MTS Sensor Technologie využívají přednosti magnetostrikčních technologie měření a dokáží současně měřit hladinu produktu nebo rozhraní dvou hladin produktů v jedné nádrži a teplotu média v nádrži. Snímače Level Plus dokáží měřit v rámci jednoho procesu více proměnných, což snižuje náklady na instalaci, další dodatečné úpravy a vybavení nádrže.

Měřící technologie

Snímače hladiny Level Plus jsou založeny na feromagnetickém měřícím prvku, nazývaném také vlnovod. Na vlnovodu je umístěn pohyblivý magnet, který vytváří elektromagnetické pole kolem vlnovodu. Když prochází vlnovod elektrický proud, vzniká v něm druhé radiální magnetické pole. Vzájemné působení magnetického pole ve vlnovodu a magnetického pole vytvořeného pozicí magnetu generuje torzní mechanické vlnění, které se pohybuje konstantní ultrazvukovou rychlostí ke konci vlnovodu, kde se přemění na elektrický impuls pomocí snímacího prvku. Výsledný signál je zpracováván speciální elektronikou snímače hladiny Level Plus.

 Bez názvu

Aplikace snímačů hladiny Level Plus

Díky měřící technologie 3v1měření hladiny produktu, hladiny rozhraní dvou produktů a teploty jsou tyto snímače nejvíce využívány v petrochemickém průmyslu, potravinářském průmyslu a při výrobě nápojů, farmaceutickém průmyslu či v oblasti čistíren odpadních vod.

Snímače Level Plus se snadno instalují v jakýchkoli nádobách bez ohledu na jejich tvar a velikost a na rozdíl od konkurence jsou schopny snímat hladinu produktu, rozhraní dvou hladin produktů a odchylky teploty pouze prostřednictvím jednoho otvoru v nádobě.