Můžete se těšiť, že Vám výroba probíhá bez přerušení.

Podívejte se, jak jsme pomohli odstranit slepování štítků a obálek v důsledku statické elektřiny.

Odstranění statické elektřiny z dopravníkového pásu

Problém: Ve společnosti zabývající se hromadným odesíláním katalogů a listových zásielek měli na lince, kde tlačí adresu na obálky problém s tím, že jim obálky s vytištěnou adresou nepadaly do připraveného boxu tak jako požadovali. Stávalo se jim, že se obálka převrátila nebo zasekla. Tento nežádoucí efekt byl způsoben statickou elektřinou na dopravníkovém pásu díky čemuž se obálky k němu lepily a nepadaly tak, jak měli.

Řešení: Testováním u zákazníka jsme zjistili, že odstraněním statické elektřiny z dopravníkového pásu obálky padají do boxu tak, jako mají. Nestalo se, že by se obálka převrátila nebo zasekla.

Použitý produkt: Elektrostatická lišta 1250-S (délka 250mm) Fraser Anti-Static Techniques Ltd.
Napájecí zdroj 9055-2 Fraser Anti-Static Techniques Ltd.

Získaný užitek: Našim řešením jsme ve společnosti dosáhli zrychlení procesu tištění adres na obálky tím, že nemusí zastavovat stroj kvůli chybnému ukládání obálek. Také to šetří společnosti čas při třídění a doručování, neboť se již nestává, že se obálky promíchají.

Způsob realizace: Zákazníkovi byl poskytnut návrh řešení, který náš obchodně-technický zástupce otestoval přímo v provozu. Po testování se zákazník rozhodl elektrostatickou lištu objednat. Montáž a uvedení do provozu uskutečnil náš obchodně-technický zástupce.

Zamezení slepování štítků eliminací elektrostatického náboje

Problém: Zákazník má termo tiskárny, na kterých tlačí štítky do potahů pro automobily. Je to obdoba štítků, které se nacházejí i v oblečení. Po vytištění se štítek stříhá v přídavném střihacím zařízení. Při tomto úkonu se staticky nabije a přilepí uvnitř, špatně vypadává, obsluha neumí štítky od sebe oddělit.

Řešení: Zákazníkovi jsme navrhli a funkčně odprezentovali elektrostatickou lištu 1250-S o délce 100mm se zdrojem HP50-1. Elektrostatická lišta byla umístěna nad přídavné stříhací zařízení. Dosáhlo se odstranění statické elektřiny jako příčiny slepování štítků.