Removal of dust from the surface of plastic parts

Problem: In a company producing plastic parts had a problem with dust sticking to the plastic product. It used to happen that before welding the lower plastic part with the top transparent plastic part the dust stuck to it and got inside of the finished product. They had to throw this product away because it was not possible to clean it. Čítajte viac

Odstranění nalepeného prachu z povrchu plastových dílů

Problém: Ve firmě vyrábějící plastové výrobky měli problém s lepením prachu na plastový produkt. Stávalo se jim, že před svařováním spodního plastu s vrchním průsvitným plastem se jim na díly nalepil prach a dostal se tak dovnitř hotového výrobku. Takový produkt museli vyhodit, protože nebylo možné ho rozebrat a vyčistit. Čítajte viac

Odstranění statické elektřiny při výrobě sáčků

Problém: Zákazník měl na stroji na výrobu sáčků namontovanou lištu od jiného dodavatele, která nefungovala spolehlivě. Z tohoto důvodu se sáčky při výrobě lepily, výroba nebyla plynulá a obsluha musela neustále zasahovat do procesu výroby a sáčky od sebe odlepovat. Zákazník měl kvůli těmto problémům ztráty ve výrobě. Čítajte viac

Elimination of static electricity in the production of plastic bags

Problem: The consumer’s machine for the production of plastic bags had mounted ionising bar from another supplier, which did not work reliably. Plastic bags were sticking on each other. For this reason, production has not been smooth and staff had to constantly intervene in the production process to peel off bags from each other. Due to this fact customer recorded a loss in production. Čítajte viac

Elimination of electric charge in the labeling of information cables

Problem: The customer manufactures cables. In the process of labeling manufactured cables, the color from the printing head didn´t stick to the surface of the cable. This caused the creation of the small balls on the cable, which caused that the information was blurred and unreadable. This effect occured mostly during the dry and warm weather. Our sales and technical representative measured on the surface of the cable the electric charge up to 150 kV. Because of these problems they had to stop the production line very often, cut the inappropriate meters of cables and they had 10 % loss in production. Čítajte viac

Eliminace elektrického náboje při označování informačních kabelů

Problém: Zákazník vyrábí informační kabely. Při označování vyrobených kabelů a před navíjením na cívku se barva z tiskové hlavy nepřichytávala na vrchní izolační plášť. Z tohoto důvodu se na plášti vytvářely malé kuličky, které způsobovaly, že informace byla nečitelná, nezasychala a rozmazávala se. Tento jev se nejčastěji projevoval za suchého a teplého počasí. Náš obchodně-technický zástupce na povrchu kabelu naměřil elektrický náboj až 150 kV. Kvůli těmto problémům museli často zastavit výrobní linku, odstranit nevhodné metry kabelu, z čehož jim vznikaly přibližně 10 % ztráty ve výrobě. Čítajte viac

Prečo si vybrať práve Fema C40-D?

Séria C je v porovnaní s vyššou sériou M charakteristická hlavne nižšou cenou, ktorá je dosiahnutá znížením technickej špecifikácie (najmä presnosťou a dobou odozvy). Napriek tomu stále ponúka presnosť 0,2 % FS a 3 takty za sekundu. Séria C je vybavená 1 až  2 reléovými výstupmi alebo jedným analógovým výstupom 4/20 mA, prípadne jedným sériovým rozhraním Modbus RTU. Všetky obvody sú oddelené. Čítajte viac

Fema C40-D multisignálny panelový merač

Procesný indikátor FEMA C40-D je multisignálny analógový panelový merač. Jeden prístroj pokrýva širokú škálu analógových signálov: striedavé napätie (od mVac až 400Vac), striedavé prúdy (až 5Aac), jednosmerné napätie (až 400Vdc), jednosmerné prúdy (až 5Adc), procesné signály (mA a Vdc), termočlánky (K, J, E , N, L, R, S, B, T a C), odporové teplotné sondy (Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni200, Ni1000, PTC a NTC) a potenciometre. Čítajte viac

Regulácia teploty plniacej suroviny

Problém: Zákazník pôsobiaci v potravinárskom priemysle mal problém s kolísaním teploty plniacej suroviny, ktorá sa používa pri výrobe potravín. Plniacu surovinu ohrievali v nerezovom kotli s dvojitou stenou, kde prúdila teplá voda. Doterajší spôsob regulácie teploty spôsoboval veľké kolísanie teploty plnky (42°C +/- 5 °C), a tým aj jej viskozity. Pri plnení tak dochádzalo buď k vytekaniu plnky z potraviny alebo k upchávaniu plniacich trysiek. Čítajte viac