Vytvoření kladného elektrického náboje při procesu lakování karosérií

Problém: Zákazník v oblasti automobilového průmyslu měl problém s častými výměnami filtrů v lakovací kabině. Karoserie je zakryta fólií, jen střecha, která se lakuje, je odkrytá. Při procesu lakování karosérií, když lakují střechu jiné barvy měli velké přestřiky a množství barvy padalo na zem. Tato barva se následně zachycovala ve filtrech, které se pak ucpávali. Zákazník musel často měnit filtry, čímž docházelo ke zvyšování nákladů.

Řešení: Abychom zákazníkovi pomohli minimalizovat výměny filtrů v lakovací kabině, připravili jsme zákazníkovi nabídku, která obsahovala generátor a elektrody statického náboje, které nabíjejí fólii po stranách karoserie kladným nábojem a tím, že má barva neutrální náboj je přitahována na fólii a nedostává se do filtrů. Generátor statického náboje jsme aplikovali přímo před lakovací kabinou.

Použitý produkt: Generátor statického náboje E7360P-AC a elektrody statického náboje v délce 600 mm a elektrody statického náboje v délce 300 mm od Fraser Anti-Static Techniques. Statický generátor elektrického náboje E7360P-AC je nejnovější technologií v bezpečném a kontrolovatelném vysokém napětí až do 30 kV pro dočasné adhezní aplikace. Instalace je možná na suchých a bezolejových místech, s maximální teplotou okolo 40 ° C.

Získaný užitek: Instalací statického generátoru E7360P-AC jsme zákazníkovi pomohli snížit finanční ztráty vyplývající z časté výměny filtrů. Také jsme mu pomohli zdokonalit plynulost výrobního procesu. Při testování jsme prokázali, že s použitím ionizačních generátorů se na fólii zachytilo přibližně dvakrát více barvy než dříve, což představuje zvýšení životnosti filtrů o 33%.

Máte podobný problém a zaujalo vás naše řešení? Pomohli jsme mnohým firmám odstranit rôzne problémy. Velmi rádi pomůžeme i vám. Neváhejte nás kontaktovat, žádejte si cenovou nabídku a návštěvu našeho obchodně-technického zástupce.