Využitie snímačov weFlux2 v priemyselných odvetviach

Všade tam, kde sú kvapaliny v uzavretých potrubných systémoch monitorované, regulované a kontrolované, sa využívajú senzory weFlux². Napríklad weFlux² snímače prietoku sa úspešne používajú na monitorovanie chladiacej kvapaliny na zváracích robotoch v automobilovom priemysle.

automobilovy

Monitorovanie chladiacej kvapaliny na robotoch.

Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam môžu byť v ideálnom prípade integrované do vysokých pecí s extrémnymi teplotami alebo v procese čistenia fliaš v oblasti výroby nápojov.

napoje

Využitie snímačov weFlux2 pri čistení fliaš.

textilnom priemysle sa vlákna na textilnom stroji musia počas a po procese farbenia dôkladne vypláchnuť . Aby sa zabezpečilo, že systém dodáva správne množstvo čistiacej vody, weFlux² snímače prietoku sledujú jeho rýchlosť prúdenia.

textilny

Sledovanie rýchlosti prúdenia kvapaliny.

Vďaka svojej robustnej konštrukcii a rôznym rozhraniam, ako je IO-Link, nová generácia weFlux² senzorov zaisťuje efektívne a flexibilné riadenie tekutín, ktoré možno využiť v nespočetných priemyselných odvetviach, ako je chemický, automobilový, potravinársky či textilný priemysel