Zajistěte si plynulý a spolehlivý chod výroby pro zvýšení produktivity.

Náš zákazník potřeboval zvýšit účinnost a produktivitu výrobního procesu pomocí zkrácení času nanášení maziva na formu. Naším řešením jsme mu zvýšili produkci o 8% a zkrátili cyklus odlévání o 4 sekundy.

Problém: Zákazník, který vyrábí hliník pomocí tlakového lití potřeboval zrychlit cykly odlévání hliníkových dílů z důvodu zvýšení efektivnosti výrobního procesu. Aby firma dosáhla stanovený cíl, dostal náš technik specialista zadání, které spočívalo ve zkrácení času nanášení maziva na formu. Když se ukončí proces odlévání jeden robot produkt vyjme z formy a druhý robot začne mazání formy. Mazání se může začít až když se ověří, že produkt opravdu formu opustil, aby druhý robot při mazání nenarazil na produkt nebo část produktu, která zůstala ve formě. Kontrola vyjmutí dílu se prováděla až v procesu jeho zpracování. To bylo z pohledu zahájení mazání pozdě. Proto chtěl zákazník řešení, kterým by ověřil vyjmutí produktu okamžitě po uchycení robotem při vyjímání z formy, aby mohl okamžitě začít proces mazání.

P1100325

Řešení: Náš technik specialista navrhl instalaci mechanické obruče se snímači přítomnosti od firmy Wenglor sensoric GmbH přímo na ruku robota, který vybírá díly z formy. Signály ze snímačů jsou přeneseny do vyhodnocovacího rozvaděče, které jsou vyhodnoceny reléovou logikou. Zpracované signály jsou poskytnuty řídícímu systému robota. Takto řídící systém ví v okamžiku vybírání, zda byly díly vybrány správné a může dát kontinuální pokyn k zahájení mazání.

Použitý produkt: Snímač od firmy Wenglor sensoric GmbH, který zaručuje spolehlivý výkon i v případech, kdy jsou v blízkosti měření reflexní povrchy, reflektory a osvětlení. Černé plochy jsou spolehlivě detekovány i při vysokých sklonech snímání. V závislosti na povrchu materiálu a vzdálenosti snímání je možné detekovat objekt v úhlu až 89°. Kontinuální pracovní rozsah 0-3 m vytváří univerzální možnosti měření. Také naši technici specialisté zkonstruovali nastavitelné držáky na snímače, propojení snímačů pomocí distribučního pasivního boxu, vyhodnocení výstupních signálů pomocí reléového logického modulu.

P1100332

Získaný užitek: Zákazník naším řešením získal úsporu času každého cyklu odlévání o 4 sekundy, díky čemuž se jim zvýšila produkce o 8%. Tímto řešením jsme zákazníkovi zrychlily cykly odlévání hliníkových dílů a tak zajistili zvýšení efektivnosti výrobního procesu. Zákazník byl s nabídnutým řešením a výsledkem velmi spokojen.